Pracodawcy Pomorza

Konkurs „Laur Innowacyjności 2013”

Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza do udziału w konkursie im. Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2013”. Celem trzeciej edycji  konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających innowacyjny charakter.

Konkurs adresowany jest do podmiotów i osób fizycznych stosujących w swojej działalności rozwiązania o innowacyjnym charakterze.

Do konkursu mogą być zgłaszane produkty, technologie i usługi w takich kategoriach, jak:

 1. Budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo i pożarnictwo;
 2. Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
 3. Energetyka, elektrotechnika;
 4. Górnictwo i hutnictwo;
 5. Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, nanotechnologie;
 6. Inżynieria materiałowa;
 7. Mechanika, maszyny i urządzenia;
 8. Przemysł farmaceutyczny, chemia;
 9. Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo;
 10. Obiekty i sprzęt sportowy;
 11. Transport, komunikacja;
 12. Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania.

Kapitułę konkursu stanowią wybitne osobistości z Polski i z zagranicy reprezentujące różne dziedziny techniki i gospodarki.

Finał konkursu jest przewidziany na 26  listopada 2013 r. Wręczenie nagród poprzedzi konferencja pn. „Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski”. 


Termin zgłaszania wniosków do konkursu upływa 8 listopada 2013 r. Zachęcamy do udziału!

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie http://www.zutnot.com.pl/laur-innowacyjnosci-2013.html