Pracodawcy Pomorza

Zainicjowała działanie „Platforma przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka-Kanolda”

 

Inicjatywa skierowana do wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na rozwój pomorskiego biznesu. Nauka poprzez obserwacje i doświadczanie biznesu to zadanie mające na celu uzupełnienie ramowego programu „podstaw przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych.

Inicjatywa „Platforma Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka-Kanold”, twórcy wielkopolskiego przemysłu cukierniczego i wzoru polskiego przemysłowca, to propozycja współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Pomorskim Kuratorium Oświaty, pomorskimi praktykami biznesu i szkołami ponadgimnazjalnymi.

Cele powstania platformy, to między innymi:

  • Wzbogacenie zajęć szkolnych z zakresu „podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.
  • Tworzenie relacji pomiędzy interesariuszami poprzez tworzenie grup roboczych, aktywną współpracę środowisk, konsultacji międzysektorowych.
  • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z naciskiem na rozwój przedsiębiorczości i inicjatywności.
  • Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie tematyki związanej z przedsiębiorczością poprzez szkolenia i seminaria.
  • Długofalowa inwestycja w cel jakim jest aktywizacja zawodowa młodzieży oraz budowanie postawy aktywnej na rynku pracy.

 

Dynamiczny i odpowiedzialny biznes jutra trzeba zacząć budować już dziś.  Fundamenty polskiej gospodarki zaczynają się od celów jakie stawia przed sobą młoda osoba, która już niedługo będzie częścią rynku pracy. Podzielimy się profesjonalną wiedzą, aby te cele były racjonalne, rozsądne  i mogły zakończyć się finansowym sukcesem.” –   podkreśla dr Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w działaniach platformy.

Dodatkowych informacji udziela Pomysłodawczyni projektu Pani Aleksandra Harasiuk, Przewodnicząca Sekcji Handlu i Usług „Pracodawcy Pomorza”:

tel. kom. +48  503 575  535

E-mail: a.harasiuk@pracodawcypomorza.pl

 

Swój akces zgłosili dotychczas:

Firmy1 Firmy2

 


dnv-gl