Pracodawcy Pomorza

O szkolnictwie i budownictwie w Krynicy Morskiej

Obrady Związku Gmin Pomorskich w Krynicy Morskiej w dn. 6 – 7 kwietnia 2017 roku dotyczyły, prócz podsumowania działalności w roku 2016), wielu spraw nurtujących samorządy gminnego szczebla.

Na czoło wysunęły się sprawy edukacji, w związku z realizowaną w szybkim tempie totalną reformą systemu. Mimo szeregu zastrzeżeń z różnych środowisk i przeprowadzanych akcji protestacyjnych, okazało się, że samorządy poradziły sobie świetnie z nałożonym przez Ministerstwo Edukacji obowiązkiem przygotowania, w zalecanym terminie do końca marca br., arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli, mających od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września 2017 roku, kształcić i wychowywać uczniów już w nowym systemie. I choć ostateczny termin przekazania do Kuratorium tego dokumentu opiewa na 21 kwietnia br., obecnie tylko jeden powiat i jedna szkoła nie dopełniły tego obowiązku, daje to 99% wykonania zadania w skali województwa. Kurator Monika Kończyk serdecznie podziękowała za ten wysiłek zarówno samorządowcom jak dyrektorom szkół. Zapowiedziała też, że ci ostatni dostaną niebawem tzw. Niezbędnik dyrektora, w którym znajdą szczegółowe wytyczne kiedy i w jaki sposób będą musieli realizować kolejne etapy reformy.

 

Dyskusję zdominowała sprawa subwencji oświatowej. Jak wielokrotnie podkreślano, jest ona niewystarczająca i gminy muszą do szkolnictwa na swym terenie dopłacać. Szczególnie jaskrawy przykład podał burmistrz Krynicy Krzysztof Swat, u którego w klasie I podstawówki jest tylko czworo dzieci, a koszt utrzymania szkoły wynosi rocznie 2,5 mln złotych. Mimo to nie wyobraża sobie nawet sytuacji, że szkoła w Krynicy mogłaby zostać zlikwidowana. Nie każda jednak gmina ma taki budżet jak Krynica, problem dotyka najmocniej ubogie samorządy i małe placówki wiejskie. W przypadku szkół o małej liczbie uczniów, np. siedmiu, ośmiu na oddział, wydatki są dwukrotnie wyższe niż naliczana na taką szkołę subwencja – mówili samorządowcy.

Kurator   Monika Kończyk poinformowała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej chce odejść od obecnego systemu podziału subwencji oświatowej, ma być tak, by część środków, które dany samorząd dostanie, była powiązana z liczbą oddziałów klasowych, a część – tak jak obecnie – z liczbą uczniów. Zmiana miałaby obowiązywać od 2018 r. i dotyczyć szkół podstawowych .

 

Zgromadzeniu Ogólnemu ZGP przewodniczył prezes Błażej Konkol (wójt Gminy Trąbki Wielkie). Na początku powitał  zebranych, w tym zaproszonych gości, których było sporo, co świadczy o rozbudowanej sieci współpracy ZGP z urzędami i organizacjami wspierającymi samorządy. W  ich gronie jest też związek Pracodawcy Pomorza. Porozumienie o współpracy zostało podpisane 23 maja 2016 roku przez wiceprezesa Tomasza Balcerowskiego, prezesa firmy Ekoinbud.  Tym razem  towarzyszył on Waldemarowi Motyce – wiceprezesowi przedsiębiorstwa STEICO  z Czarnej Wody, z którym to przedsiębiorstwem jego firma ścisłe współpracuje i razem starają się wprowadzać na Pomorzu (i w Polsce ) budownictwo ekologiczne.

Wiceprezes Waldemar Motyka opowiedział o STEICO jako firmie preferującej budownictwo ekologiczne. Naturalnym surowcem do produkcji jest drewno, z którego powstaje szeroka paleta materiałów izolacyjnych oraz wytrzymałe a lekkie belki na konstrukcje ścian, dachów i stropów. Jest to poza tym budownictwo energooszczędne, zapewniające ochronę przed utratą ciepła zimą a przegrzewaniem się w lecie. Koncern, który główną siedzibę ma w Monachium, w Polsce uruchomił dwa zakłady – w Czarnkowie w Wielkopolsce i w Czarnej Wodzie w powiecie starogardzkim. Stałą współpracę ze STEICO  ma przedsiębiorstwo Ekoinbud, którego właścicielem jest Tomasz Balcerowski. Otworzył on fabrykę domów modułowych na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku Kokoszkach. W halach fabrycznych wykonuje się z produktów STEICO gotowe panele  ścienne, stropowe, dachowe oraz całe moduły, które potem montowane są w całość na placu budowy. W taki sposób, w rekordowo szybkim czasie, Ekoinbud postawił w Gdańsku dwa przedszkola – przy ul. Rogalińskiegi i przy Olsztyńskiej. Postawił też w 4 miesiące budynek wielorodzinny o 26 mieszkaniach.

Anna Kłos

Fot. Wiesław Malicki

IMG_8878

Prezydium Zgromadzenia ZGM. Od prawej: prezes Błażej Konkol, wiceprezesi – Leszek Kuliński (Gmina Kobylnica), Andrzej Pollak – Gmina Nowa Karczma, Krzysztof Swat – burmistrz Krynicy, gospodarz spotkania

IMG_8941

Prezes Ekoinbudu, wiceprezes Pracodawców Pomorza Tomasz Balcerowski