Pracodawcy Pomorza

Konferencja INNOeCAR – samochód elektryczny, jako element struktury miejskiej

plakat A4_fix

Rządowy program elektromobilności, którego celem jest stworzenie polskiego samochodu elektrycznego, jest szansą dla trójmiejskich firm. Miasto Gdynia wraz z partnerami zainicjowali powstanie klastra emobility na Pomorzu.

W województwie pomorskim istnieje też duże skupisko przedsiębiorstw związanych z elektroenergetyką i ICT gotowych dostarczać rozwiązania dla przemysłu pojazdów elektrycznych. Pomorskie ma unikalny w skali kraju potencjał pozwalający na rozwój przedsiębiorczości w obszarze innowacji związanych z elektromobilnością.

Cel Konferencji:

Celem konferencji jest omówienie aspektów związanych z wprowadzeniem samochodów elektrycznych do strefy miejskiej, takich jak:

– systemy korzystania z pojazdów elektrycznych, przywileje dla użytkowników

– infrastruktura niezbędna do popularności samochodów elektrycznych w miastach

– bariery związane z rozwojem elektromobilności w miastach

– nowe technologie oraz potencjał rozwoju technologii związanych z samochodami oraz infrastrukturą

– przedstawione zostaną planowane projekty z obszaru samochodów elektrycznych i zaproszenia do współpracy

W trakcie konferencji zostanie zainicjowane powstanie forum współpracy trójmiejskich firm, uczelni, samorządów i zaprezentowana zostanie idea stworzenia ekosystemu związanego z rozwojem elektromobilności na Pomorzu.

AGENDA KONFERENCJI:

9.30-10.00    Rejestracja uczestników, networking

10.00-10.15   Program elektromobilności i jego wpływ na rozwój gospodarki – Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – Szef Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności

10.15-10.30    Dlaczego pomorskie może stać się liderem we wdrażaniu samochodów elektrycznych w miastach – Prezydent Miasta Gdyni

10.30-11.00     Klaster INNOeCar, cel i sposób działania

10.45-11.00      Podpisanie listu intencyjnego powołania Klastra INNOeCAR

11.00-11.15     Przerwa kawowa / w przerwie Brifing prasowy z udziałem Ministra M.Kurtyki

11.15-11.45     Infrastruktura ładowania , technologia, rozwój – kto powinien być inwestorem? –

Panel Dyskusyjny :

11.45 – 12.15   Nowe technologie w samochodach

12.15-13.45    Polskie wynalazki i technologie w obszarze emobility oferta komercjalizacji (Przedstawicieli Instytutów Badawczych, Innowatorzy)

13.45 -14.00  Projekty INNOeCar , podsumowanie konferencji

Technologia i finansowanie innowacji poprzez fundusze VC celem ograniczenia ryzyka – Fundusz ECC

 

 

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zwłaszcza działających w branży nowoczesnych technologii oraz motoryzacji, przedstawicieli samorządów, uczelni wyższych oraz instytucji badawczych, jak również wszystkich zainteresowani tematyką samochodów elektrycznych z całej Polski.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa (nie później niż do 14.04.2017) poprzez poniższy link 

Zgłoś się/Zapisz się