Pracodawcy Pomorza

INNOeCAR: wsparliśmy inicjatywę elektromobilności (+ wideo)

bar

plakat

bar

Dane za rok 2016 mówią o dokonanych w Polsce 556 rejestracjach aut z napędem elektrycznym bądź hybrydowym plug-in. Już teraz wiemy, że pierwsze miesiące kwietnia 2017 roku przyniosły 160 takich rejestracji. Stała tendencja wzrostowa, równoległa do wzrostu aktywności polskiego rządu w kierunku promocji i produkcji samochodów z napędem alternatywnym, połączona dodatkowo z rosnącym zainteresowaniem po stronie inwestorów i producentów branży motoryzacyjnej, może kierować nas w stronę powolnego, aczkolwiek konsekwentnego przełomu w przestrzeni polskiej elektromobilności.

barbar

5

Konferencja INNOeCAR / fot. Pracodawcy Pomorza

bar

Konferencja „INNOeCAR – samochód elektryczny jako element struktury miejskiej”, której „Pracodawcy Pomorza” byli jednym z partnerów, odbyła się wczoraj, 20 kwietnia, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Jej efekt, w postaci podpisanego listu intencyjnego w sprawie uruchomienia działań na rzecz rozwoju Klastra INNOeCAR w województwie pomorskim, jest konsekwencją połączonych działań samorządu Gdyni, przedstawicieli właściwej administracji rządowej i lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą przyczynić się do stymulacji rozwoju nowych technologii oraz produkcji pojazdów o napędzie alternatywnym, zarówno dla potrzeb indywidualnych odbiorców, jak również polskich miast, borykających się z pogarszającym stanem powietrza, dla których intensyfikacja działań proekologicznych pozostaje działaniem priorytetowym. Pierwszym krokiem ma być samochód elektryczny do wypożyczenia, czyli działający według tzw. systemu car sharing. 

Gdynia, jako trójmiejski inicjator strategii na rzecz elektromobilności, przystąpiła do rządowego Programu E-Bus, zakładającego dynamiczny rozwój polskiej gospodarki w segmencie produkcji autobusów elektrycznych. Założenia programowe zakładają utworzenie całego rynku polskich autobusów dedykowanych transportowi ekologicznemu, którego miałby reprezentować autorski projekt w postaci Polskiego Autobusu Elektrycznego. Gdynia, nie tracąc czasu, równolegle angażuje się w program E-Car. Czas pokaże, z jakim skutkiem uda się zrealizować Gdyni „Dolinę Elektromobilności”.

W poniższym wideo znajdą Państwo cztery wystąpienia otwierające konferencję: Michała Kurtyki, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii i Szefa Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności; Wojciecha Szczurka, Prezydenta Gdyni; Wojciecha Kąkola, Prezesa Walkin Startup/Acceleration Venture (jednego z głównych inicjatorów Klastra) oraz Szymona Faliszewskiego, Wiceprezesa Pracodawców Pomorza:

bar

bar

Trójmiejski INNOeCAR stał się tym samym pierwszy klastrem w Polsce zajmującym się samochodami z napędem elektrycznym. Inicjatywa zbiega się w czasie z działaniami Ministerstwa Energii. Sektor elektromobilności w Polsce jest jednym z głównych filarów przyjętego przez Ministerstwo Rozwoju Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, strategii skoncentrowanej na rozwoju przedsiębiorstw, z uwzględnieniem ekspansji zagranicznej i równomiernego rozwoju. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych to część składowa opracowanego w Ministerstwie Energii Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, w skład którego wchodzą również: Plan rozwoju elektromobilności w Polsce oraz Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

W kontekście samochodów elektrycznych przyjęto, że do roku 2025 po polskich drogach będzie przemieszczało się ponad milion takich pojazdów. Istotne działania ministerialne miały miejsce 20 września 2016 roku, kiedy to Ministerstwo Energii skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu dokumentu pt. Krajowe Ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

bar

bar

W lutym tego roku udało się podpisać listy intencyjne z 41 samorządami, które wyraziły chęć do współpracy na rzecz rozwoju omawianej elektromobilności. I etap, które realizacja ma zostać zakończona w 2020 roku, zawiera stworzenie minimalnej liczby punktów ładowania pojazdów (6 tys. punktów wolnego ładowania i 400 punktów szybkiego ładowania, w przestrzeni 32 kluczowych aglomeracji). Na czym miałby polegać dodatkowe ułatwienia ze strony rządu? Zmiany dotknąć mają prawo energetyczne, przewidywane są także atrakcyjne taryfy dedykowane nocnym ładowaniom pojazdów. Do tego dochodzi prawdopodobna pula bezpłatnych miejsc parkingowych.

bar

Na lata 2018-2025 przyjęto realizację następujący celów:

  • uruchomienie funduszu niskoemisyjnego transportu;
  • powstanie prototypów polskich samochodów elektrycznych;
  • wybudowanie infrastruktury w wybranych aglomeracjach i wzdłuż sieci TEN-T;
  • przejście polskich producentów od fazy prototypu do fazy produkcyjnej;
  • intenstyfikacja instrumentów wsparcia do zakupu pojazdów elektrycznych;
  • trwałe wpisanie w krajobraz polskich miast transportu elektrycznego;
  • powszechne wykorzystywanie pojazdów elektrycznych przez administrację.

Uczestnicy konferencji, wśród nich m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek i Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała, Prezes Zarządu Grupy Lotos S.A. Marcin Jastrzębski i Prezes Zarządu Polskiej Izby Magazynowania Energii Krzysztof Kochanowski, wzięli udział w debacie mającej na celu określenie ról (twórca technologii, inwestor, realizator) w tym złożonym procesie wdrażania pojazdów elektrycznych.

Zapis wideo całej debaty prezentujemy Państwu poniżej:

 bar

bar

Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego (którego forma pozostaje otwarta i mogą przystępować do niego kolejne podmioty), podpisanego w trakcie środowej konferencji, znalazły się różne podmioty, pośród których nie zabrakło samorządu, przedsiębiorstw i uczelni wyższych:

bar

6

Jerzy Jerkiewicz, Prezes Pracodawców Pomorza, składa podpis na liście intencyjnym / fot. Pracodawcy Pomorza

7

Sygnatariusze z powyższej listy, tuż po podpisaniu listu intencyjnego / fot. Pracodawcy Pomorza

bar

Jakie wyzwania stoją przed Klastrem INNOeCar? To przede wszystkim budowa sieci współpracy w obszarze elektromobilności umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału podmiotów wspierających inicjatywę klastrową. Za tym podąża konieczność wspierania przedsiębiorczości i stymulowania innowacyjności w branży oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych.

Konferencja „INNOeCAR – samochód elektryczny jako element struktury miejskiej” jest pierwszym punktem większego planu. Od 8 maja ruszają w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni cotygodniowe spotkania i warsztaty, poświęcone kolejno zagadnieniom: polskiej technologii szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, produkcji baterii do samochodów elektrycznych, miejskiemu samochodowi elektrycznemu, samochodom autonomicznym i car connectivity oraz systemom car sharing.

bar


GALERIA