Pracodawcy Pomorza

Badanie na temat jakości środowiska pracy

Zespół badaczy złożony z przedstawicieli polskich uczelni (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Gdański) prowadzi badania opinii pracowników na temat jakości środowiska pracy. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety. Badania są anonimowe i służyć będą wyłącznie celom badawczym. 

Dziękujemy za poświęcony czas!

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/UNIGD1