Pracodawcy Pomorza

Związki zawodowe: dzisiaj i jutro (+ wideo)

 

Jak zwiększyć liczbę pracowników objętych układami zbiorowymi pracy? Jak powinna wyglądać partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie? W jaki sposób instytucje publiczne mogą pomóc w ochronie pracy i budowie dobrych relacji społecznych?

Te i inne pytania były podstawą dla dyskusji w trakcie trwania konferencji „Relacje partnerów społecznych – rzeczywistość i perspektywy” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, którą uczelnia przygotowała razem z Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność”.

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu – Prezydent „PP” Zbigniew Canowiecki był jednym z prelegentów panelu „Reprezentatywność. Jak zwiększyć rolę partnerów społecznych?”

W rozmowie Prezydentowi Zbigniewowi Canowieckiemu towarzyszyli: dr Jakub Szmit z Uniwersytetu Gdańskiego oraz  Bogdan Olszewski, który wraz z prowadzącym panel Jackiem Rybickim reprezentowali Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

Poniżej znajdą Państwo pełny zapis wideo (30 minut) omawianego panelu: