Pracodawcy Pomorza

Spotkanie z Dr Małgorzatą Grodziewicz (NFZ)

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

Zeszłotygodniowe spotkanie przy Sekcji Ochrony Zdrowia „Pracodawców Pomorza”, której Przewodniczącą jest Lidia Kodłubańska, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ Lębork, zostało w pełni poświęcone omówieniu nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, związanych z wprowadzeniem w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Systemu PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Gościem spotkania była Dr Małgorzata Grodziewicz, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Sieć szpitali jest nową koncepcją Ministerstwa Zdrowia, przygotowaną, w założeniu, z myślą o ułatwieniu dostępu do poradni przyszpitalnych oraz sprzyjającą skróceniu czasu oczekiwania w kolejkach przy izbach przyjęć i SOR-ach.

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU


Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało 27 września 2016 r. projekt nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pełny projekt wraz z uzasadnieniem:  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290303/katalog/12380811#12380811


BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

Tak projekt jest przedstawiany na stronie dedykowanej Narodowego Fundusz Zdrowia, gdzie znajduje się aktualna lista szpitali z poszczególnych województw, wprowadzonych do omawianej sieci:

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Rozwiązania zawarte w ustawie zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Problemy pojawiają się w przypadku szpitali, które do wspomnianej sieci nie zostały włączone. Zdecydowanie ograniczy się ich szansa na zdobycie finansowania z publicznych środków, pomimo dalszej zdolności do ubiegania się o kontrakty na leczenie oraz udziały w konkursach. Lista placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali wejdzie w życie 1 października 2017 roku.