Pracodawcy Pomorza

Elastyczność, zmiana, dopasowanie? Debata o rynku pracy w Dzienniku Bałtyckim

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

 

Już teraz można powiedzieć, że stopa bezrobocia na polskim rynku pracy ustanowiła właśnie kolejne historyczne minimum. Dane za czerwiec tego roku wykazują stopę rejestrowanego bezrobocia na poziomie 7,1%. Ostrożne prognozy mówią o możliwym zejściu do 6,7% w ostatnich miesiącach 2017 roku. Nasz rynek pracy, uwzględniając czynniki różnicujące specyfikę zatrudnienia w postaci nasilającego się napływu obcokrajowców i rosnącej specjalizacji zawodowej określonych branż, wymaga złożonego i wszechstronnego podejścia do tematu.

„Pracodawcy Pomorza”, regularnie uczestnicząc w różnorodnym dialogu specjalistów, byli obecni również podczas poniedziałkowej debaty w siedzibie gdańskiej redakcji Dziennika Bałtyckiego. Reprezentujący naszą organizację Prezydent Zbigniew Canowiecki, został zaproszony, wraz z innymi uczestnikami, do rozmowy skierowanej w stronę „firm w rzeczywistości rynku pracy charakteryzującego się niskim bezrobociem i wysokim zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników”.

Zapis wideo ze spotkania znajdą Państwo już w najbliższy piątek na stronie http://www.dziennikbaltycki.pl/.


Główne punkty debaty dotyczyły:

  • Czy określenie „rynek pracownika” to slogan czy faktyczne zjawisko?
  • Jak firmy działające na rynku polskim odnajdują się w takich warunkach?
  • Jak sobie radzą z pozyskiwaniem i utrzymaniem pracowników? Jakie działania podejmują aby przyciągnąć pracowników (szkolenia, dodatkowe benefity, kursy zawodowe, podwyżki płac)?
  • Czy firmy obawiają się wzrostu kosztów pracy m.in. w wyniku podwyżki płacy minimalnej, konkurencji na rynku pracy?

Uczestnicy spotkania: