fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

„Primum Cooperatio” – zachęcamy do zgłaszania kandydatów do nagrody

„Pracodawcy Pomorza” realizując zadania statutowe w zakresie współpracy środowiska gospodarczego i naukowego Pracodawcy Pomorza ustanowili Uchwałą Zarządu Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku nagrodę

P R I M U M    C O O P E R A T I O

czyli „Nade wszystko współpraca” dla naukowca, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce.

Nagrodą tą pragniemy wyróżnić osobę reprezentującą środowisko naukowe Wybrzeża (dowolna dziedzina nauki), za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością kandydata w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce. Chcemy promować osoby, które rozumiejąc potrzeby otaczającego świata gospodarki w sposób aktywny, swoją twórczą myślą i doświadczeniem przyczyniają się do wspierania i realizacji przedsięwzięć gospodarczych.

Informując o inicjatywie załączam Regulamin Nagrody, wyrażając jednocześnie przekonanie, że spotka się z zainteresowaniem Państwa Uczelni/organizacji. Zwracamy się tym samym z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów do nagrody i przesyłanie w trybie regulaminowym, w postaci formularza zgłoszeniowego w terminie do 30 listopada 2017r. na adres siedziby „Pracodawców Pomorza”, Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk lub elektronicznie na adres: sekretariat@pracodawcypomorza.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz regulamin załączamy poniżej.

Regulamin Primum Cooperatio

Formularz zgłoszeniowy Primum Cooperatio

Uprzejmie informuję, że uroczyste wręczenie Nagrody będzie miało miejsce w trakcie corocznej, uroczystej „Gali Evening Pracodawców Pomorza” w dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 19.00 w Amber Expo w Gdańsku.

Wyrażając przekonanie, że zapoczątkowana w 2014 roku, przyznaniem nagrody prof. Bolesławowi Mazurkiewiczowi, inicjatywa nagradzania wybitnych postaci świata nauki współpracujących z gospodarką pomorską spotka się z Państwa zainteresowaniem z wyrazami szacunku

Jerzy Jerkiewicz

Prezes Zarządu
„Pracodawców Pomorza”

Zbigniew Canowiecki

Prezydent
„Pracodawców Pomorza”