Pracodawcy Pomorza

Kolejny etap współpracy na rzecz Obszaru Metropolitalnego G-G-S

Szanowni Państwo,

Kontynuując owocną współpracę z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako „Pracodawcy Pomorza” weszliśmy na kolejny etap współdziałania dla potrzeb rozwoju Strategii Obszaru Metropolitalnego GGS do roku 2030, uwzględniając przy tym konieczność właściwego promowania ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, przyjmując za wzór dobre praktyki znane z innych silnie zurbanizowany obszarów kraju.

Wprowadzeniem do dalszej współpracy jest poniższe porozumienie, podpisane wczoraj przez przedstawicieli „Pracodawców Pomorza” i Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

„Pracodawcy Pomorza” biorą aktywny udział, od wielu lat, w posiedzeniach Komitetu Sterującego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Więcej o wspomnianej Strategii Obszaru Metropolitalnego GGS do roku 2030 przeczytają Państwo tutaj.

Z kolei o genezie i misji OMG-G-S mogą Państwo dowiedzieć się z tego źródła.

Porozumienie 29.08.2017