Pracodawcy Pomorza

Gościliśmy prof. Leszka Balcerowicza z Forum Obywatelskiego Rozwoju

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

Obecność prof. Leszka Balcerowicza na piątkowym spotkaniu z przedsiębiorcami u „Pracodawców Pomorza” była częścią, składającego się z kilku wizyt, planu krótkiego, ale treściwego pobytu w Gdańsku. Były wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej uczestniczył na Pomorzu w kilku spotkaniach dedykowanych dialogowi na rzecz świadomego, aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Jeszcze w czwartek prof. Balcerowicz – pełniący od lat funkcję przewodniczącego Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju – spotkał się w Europejskim Centrum Solidarności z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Spotkanie, połączone z konferencją prasową, zwieńczyło wspólne podpisanie porozumienia odnoszącego się do potrzeby inicjowania oddolnych inicjatyw pod postacią zrzeszeń, organizacji obywatelskich, które posiadałyby zdolność do tworzenia większych, ponadlokalnych sieci współpracy. Jak tłumaczył były minister finansów, takie formy aktywności obywatelskiej pełniłyby funkcję kontrolne i weryfikacyjne w odniesieniu do bieżącej działalności rządu.

Kolejnym etapem pobytu prof. Balcerowicza było piątkowe spotkanie z uczniami w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku, zainicjowane przez „Pracodawców Pomorza”.  Wykład – poświęcony przybliżeniu drogi, jaką udało się przebyć polskiej gospodarce od przemian ustrojowych po 1989 roku, do dnia dzisiejszego – spotkał się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników.

W duchu podobnej refleksji nad bieżącym stanem polskiej ekonomii i jakości demokracji przebiegło piątkowe spotkanie w naszej siedzibie. Były minister wielokrotnie nawiązywał do bieżącej działalności Forum Obywatelskiego Rozwoju, którego był bezpośrednim inicjatorem, a które funkcjonuje od 2007 roku w formule organizacji pozarządowej, posiadając przy tym status fundacji. FOR, składające się z organów w postaci Rady i Zarządu oraz posiadające wsparcie pod postacią Komitetu Programowego, można scharakteryzować jako klasyczny think-tank, czyli wysoce sprofesjonalizowaną strukturę pozarządową powołaną w celach kontrolno-badawczych.

Forum Obywatelskiego Rozwoju ma za sobą pierwszą dekadę działalności, o czym informowało m.in. w tym miejscu. W tym czasie zrealizowało wiele zapadających w pamięć projektów, z czego na szczególne uznanie zasługuje wdrożenie w 2010 roku licznika długu publicznego, serwisu lepszepodatki.pl poświęconego obywatelskiemu projektowi nowej ordynacji podatkowej, jak również powiązanej z nim platformy sprawdzpodatki.pl.

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

Szeroko zakrojoną misję FOR realizuje również na polu edukacyjnymSzkoły Leszka Balcerowicza są tutaj przykładem ogólnopolskiego projektu promującego i pogłębiającego wiedzę z zakresu prawa i gospodarki. Dotychczas zrealizowano 16 odsłon projektu (dwa razy w roku – w lecie i na wiosnę), zaś rejestracje wideo z poszczególnych wykładów można oglądać bezpośrednio na kanale YouTube Forum.

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

BELKA BIAŁA SPACJA DO TEKSTU

Mając na uwadze różne przedziały wiekowe i szeroki zakres demograficzny odbiorów ich treści, specjaliści Forum wdrożyli swego czasu (realizowany po dziś dzień) inicjatywę pod nazwą Komiks ekonomiczny, realizowaną przy współpracy z Bankiem Zachodnim WBK.

W uzupełnieniu, a zarazem w kolejnych punktach rozpisanych na liście podstawowych zadań FOR, znajdują się aktywności poświęcone gromadzeniu informacji i sporządzaniu analiz i raportów prawnych i gospodarczych. Wdrożony jakiś czas temu system monitoringu prawa z kolei pełni funkcję swoistego „systemu wczesnego ostrzegania” w przypadku wdrażanych przez rząd regulacji niosących znamiona wyraźnie szkodliwych dla polskiej gospodarki.

Jak najbardziej słusznym mogą wydawać się podobieństwa Forum do innych polskich ruchów pro-obywatelskich, np. znanej warszawskiej Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska czy amerykańskiej Heritage Foundation. W uznaniu za wszechstronne działanie, motywację i efekty projektów, Forum Obywatelskiego Rozwoju zostało w 2011 roku wyróżnione w ramach Templeton Freedom Awards, nagrody przyznawanej przez Fundację Templetona.

 

 


Leszek Balcerowicz

(ur. 1947); ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie; MBA w St. John`s University w Nowym Jorku; autor reform ekonomicznych w Polsce rozpoczętych po upadku komunizmu w 1989 r.; wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II Wojnie Światowej; w latach  2001-2007  prezes Narodowego Banku Polskiego; doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych; autor ponad 100 publikacji o tematyce ekonomicznej wydanych w kraju i za granicą; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym – Orderem Orła Białego – najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, które otrzymał w 2005 r. za wkład w transformację ustrojową. W 2006 r. znalazł się w gronie wybitnych naukowców skupionych wokół International Atlantic Economic Society (IAES) oraz został członkiem Grupy Autorytetów Instytutu Finansów Międzynarodowych (Group of Trustees, Institute of International Finance), a także wszedł w skład Rady Doradczej Center for European Policy Analisys w Waszyngtonie. Jest również członkiem Group of Thirty. W 2007 roku założył think-thank – Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju, w której pełni funkcje Przewodniczącego Rady.