Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Recykling statków – nowe decyzje wykonawcze Komisji UE

 

Nieekologiczne i niebezpieczne praktyki w zakresie demontażu statków pozostają poważnym problemem gospodarki morskiej. Pod koniec okresu eksploatacji większość dużych komercyjnych statków morskich podlega demontażowi w zakładach stosujących metody łączące się z poważnymi konsekwencjami dla środowiska i zdrowia. Jednocześnie demontaż statków podlega czynnikom rynkowym. Koszty utrzymania przestarzałej floty, stawki przewozowe i cena złomu wpływają na to, kiedy statek zostanie poddany rozbiórce.

Wybór miejsca demontażu zależy od kwoty, jaką zakład demontażu oferuje za statek do rozbiórki. Cena ta jest uzależniona od popytu na stal z recyklingu w danym regionie i od kosztów infrastruktury służącej ochronie pracowników i środowiska. Czynniki te wpłynęły na to, że z czasem recykling dużych statków przeniósł się do Azji Południowo-Wschodniej. Z ww. rozwiązań nagminnie korzystają właściciele statków z państw Unii Europejskiej, dlatego też chcąc zminimalizować nieprawidłowe praktyki w złomowaniu statków, podjęto działania zmierzające do uregulowania ww. kwestii na gruncie prawa europejskiego.

Czytaj więcej na www.gospodarkamorska.pl