Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zapotrzebowanie przedsiębiorców na dofinansowanie małych projektów badawczo-rozwojowych (ankieta)

Szanowni Państwo!

 

Excento – tj. spółka celowa Politechniki Gdańskiej ds. komercjalizacji wyników badań – przygotowuje się – we współpracy z wiodącymi uczelniami Pomorza (Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym) – do uruchomienia projektu, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie małych projektów badawczo-rozwojowych
(o wartości do 200 tys. zł) służących do:

  • wstępnego zweryfikowania pomysłów technologicznych mających praktyczne zastosowanie dla przedsiębiorstwa,
  • nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej z zespołami naukowców (głównie z pomorskich uczelni ale nie tylko),
  • przygotowania większych projektów badawczo-rozwojowych, które mogłyby skutecznie uzyskać dofinansowanie ze środków publicznych.

Przygotowując ostateczny kształt tego instrumentu Excento zwróciła się do Pracodawców Pomorza
z prośbą o zweryfikowanie wśród przedsiębiorców skali zapotrzebowania na takie wsparcie, jego kluczowych założeń oraz docelowej grupy podmiotów, dla których będzie ono użyteczne. W związku
z powyższym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli Excento na lepsze dostosowanie planowanego instrumentu do Państwa potrzeb.

Link do ankiety: Ankieta – Małe Granty B+R (https://goo.gl/forms/kRkZs9ogEvU220sg2)

W ramach podziękowania za przekazanie swojej opinii w ankiecie Excento zaprosi Państwa do udziału w spotkaniu, podczas którego ekspert oceniający wnioski w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2015-2016 przekaże praktyczne informacje o prawidłowym konstruowaniu projektów badawczych i formułowaniu aplikacji, sposobie oceniania oraz najczęściej pojawiających się błędach powodujących nieuzyskanie dofinansowania. Na spotkaniu tym podsumowane ostaną również wnioski z niniejszych konsultacji. Spotkanie to jest planowane na 15 listopada br. – jeśli będą Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o odpowiednie zaznaczenie na końcu ankiety.

Z poważaniem

Tomasz Limon

Dyrektor Zarządzający

Pracodawcy Pomorza