fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

„Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2017”

rawpixel-com-358750

ZAPRASZAMY DO CERTYFIKACJI I KONKURSU 

„Przedsiębiorca  Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2017”


Jeśli szanujesz i uczciwie traktujesz swoich pracowników i klientów, dbasz o środowisko lokalne w którym działa Twoja firma oraz budujesz dobre relacje z partnerami, to weź udział w konkursie „Przedsiębiorca  odpowiedzialny i wrażliwy społecznie”.

Jest to nowa inicjatywa „Pracodawców Pomorza”, która z jednej strony stanowi odpowiedź na wzrastające zaangażowanie firm w różne działania niekomercyjne, ale też wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym rozwoju odpowiedzialnego biznesu w różnych jego aspektach.

To także szansa dla nas przedsiębiorców na świadome budowanie własnego wizerunku opartego na zaufaniu, uczciwości nie tylko wśród naszych partnerów biznesowych, ale też bezpośrednich odbiorców. Celem konkursu jest popularyzacja idei solidarnego społecznie biznesu, ale także uhonorowanie i promocja tych przedsiębiorców z terenu obszaru metropolitalnego[1], którzy w swej codziennej pracy hołdują takim zasadom.

Kapituła oceni zgłoszenia konkursowe pod kątem odpowiedzialności społecznej, dbałości o relacje z pracownikami i społecznością lokalną, a także szacunku dla środowiska naturalnego oraz uczciwej relacji z klientami.

Brane pod uwagę będą m.in. takie kryteria jak zaangażowanie społeczne, budowanie partnerstw oraz rozwój produktów i usług w oparciu o potrzeby społeczne. Znaczący wpływ na całościową ocenę będzie miał także charakter zatrudniania pracowników, szczególnie w zakresie elastyczności i dopasowania do indywidualnej sytuacji, jak również ich wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wyróżnieni zostaną uhonorowani przyznaniem tytułu i Certyfikatu – Przedsiębiorca odpowiedzialny i wrażliwy społecznie 2017. Dwie najlepsze otrzymają specjalnie przygotowane statuetki oraz strategie CSR, opracowane przez czołowe firmy z branży.

Zdobywcy tytułu i certyfikatu, staną się także „bohaterami” krótkiego filmu reklamowego, pokazującego ich działania w sferze CSR, który będzie zaprezentowany zarówno podczas Uroczystej Gali w dniu 26 stycznia 2018 r. w Amber Expo, a także w mediach regionalnych, jako materiał promujący ideę przedsiębiorczości społecznie odpowiedzialnej.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 4 grudnia 2017 r. do godziny 12.00 na adres biuro@pracodawcypomorza.pl

Wniosek zgłoszeniowy, a także regulamin konkursu znajdują się poniżej.

 


DOKUMENTY:

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ I ZOSTAŃ PIERWSZYM NA POMORZU

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYM i WRAŻLIWYM PRZEDSIĘBIORCĄ!


 

Certyfikacja i Konkurs „Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2017” są realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców „PRACODAWCY POMORZA”, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

 


[1] Gdańsk, Gdynia, Sopot, Powiat kartuski, wejherowski, pucki, gdański, tczewski, nowodworski,