W projekcie dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w postępowaniu międzyinstancyjnym. Dziś kontrola prawidłowości wniesienia apelacji jest rozbita pomiędzy sądy I i II instancji. Obydwa prowadzą dwie niezależne procedury. Trzeciej weryfikacji dokonuje skład orzekający sądu odwoławczego.

Czytaj więcej na www.gazetaprawna.pl