fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 1/OWES/PP/2018

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 1/OWES/PP/2018

Gdańsk, dnia 5.02.2018 r.

Zamawiający

Pracodawcy Pomorza

Aleja Zwycięstwa 24,

80-219 Gdańsk

 

Uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/OWES/PP/2018 – Kompleksowa usługa doradcza w zakresie opracowania dokumentu – dwóch strategii CSR w wraz z mapą interesariuszy w oparciu o wymagania standardu ISO 26000 w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1. ,

wpłynęły  4 oferty

1. ABAK BPO Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 23-25
90-418 Łódź

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

15 990 zł   /Doświadczenie (30 usług CSR)

Oferta nie przekracza wartości zamówienia

2. Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation
ul. Gościna 14
80-032 Gdańsk

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

6500 zł     /Doświadczanie (6 usług CSR)

Oferta nie przekracza wartości zamówienia

3. CSRINFO Liliana Anam
ul. Jasna 10 lok.202
00-013 Warszawa

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

82 300 zł

Oferta przekracza wartość zamówienia

4. Biuro Obsługi Projektów Europejskich Europrogres
ul. Unii Europejskiej 4 lok.204
86-050 Solec Kujawski

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

9840 zł    /Doświadczenie (26 usług CSR)

Oferta nie przekracza wartości zamówienia

 

W ramach zapytania wybrano ofertę: Biuro Obsługi Projektów Europejskich Europrogres, ul. Unii Europejskiej 4 lok.204, 86-050 Solec Kujawski