fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Przetargi ONZ dla polskich firm (+ wideo)


P R E Z E N T A C J E 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych_ Departament Współpracy Ekonomicznej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Czwartkowe seminarium w siedzibie „Pracodawców Pomorza” służyło podjęciu tematu możliwości uczestnictwa polskich przedsiębiorców w przetargach inicjowanych przez organizacje systemu ONZ, obejmujących swoim zasięgiem zamówienia z bardzo szerokiego zakresu potrzeb.

Naszymi prelegentkami spotkania otwartego przez Prezesa „Pracodawców Pomorza” Jerzego Jerkiewicza były: Beata Pich z Departamentu Współpracy Ekonomicznej Referatu ds. globalnych i międzynarodowych organizacji gospodarczych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Małgorzata Ignatowicz z Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  • Na dzień dzisiejszy całkowita roczna wartość towarów i usług zamówionych w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych wynosi ponad 17 mld dolarów amerykańskich. Każdego roku blisko 250 tys. instytucji publicznych Wspólnoty wydaje ok. 14% PKB na zamówienia publiczne obejmujące usługi i towary. Rynek międzynarodowych przetargów, zdaniem ekspertów, jest olbrzymią szansą dla polskich firm w kontekście ich udziału w licznych globalnych inicjatywach, a tym samym okazją do stosunkowo bezpiecznej ekspansji na nowe rynki.
  • Wartość zamówień publicznych realizowanych przez Polskę dla ONZ, według danych z roku 2015, nie przekroczyła śladowego 0,01%. Oznacza to że Polska lokuje się w drugiej setce krajów-dostawców, czyli niemalże na samym końcu całkowitej listy krajów członkowskich ONZ. W opinii specjalistów polscy przedsiębiorcy mogą zawalczyć o swoją pozycję w zakresie dostarczania usług związanych z transportem lotnicznym, usługami medycznymi i ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne).
  • Dane za rok 2016 wskazują, że pośród 10 najbardziej aktywnych państw na rynku zamówień NZ znajdowały się: Stany Zjednoczone, Indie, Belgia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dania, Turcja, Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria oraz Holandia. Dwa lata temu wygenerowały ponad prawie 8 mld dolarów, stanowiąc 44,6% całkowitej wartości globalnej zamówień. Produktami największego zainteresowania na szczeblu NZ są te, które generuje sektor lotniczy, farmaceutyczny, spożywczy, ICT. Na liście dostawców z dużym potencjałem znajdziemy także tych oferujących części zamienne i sprzęt specjalnego przeznaczenia. Nie brakuje także popytu na oferentów paliw i generatorów energii.
  • W otoczeniu Międzynarodowych Instytucji Finansowych największe zamówienia wiążą się z działaniami Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Nie zapomnijmy przy tym o zamówieniach udzielanych w ramach pomocy rozwojowej finansowanej przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Rozwoju.
  • Platformą zamówień systemu NZ jest United Nations Global Marketplace. Dokonanie rejestracji umożliwia dostawcom wprowadzenie własnych usług i produktów do licznych agencji, programów i funduszy systemu Narodów Zjednoczonych, swoim zasięgiem obejmujących wiele krajów i regionów.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem Departamentu Współpracy Ekonomicznej i podmiotów partnerskich, realizuje misję informacyjno-szkoleniową proponując polskim przedsiębiorcom udział w licznych seminariach, warsztatach, konferencjach i debatach. Od końca 2014 roku MSZ przeprowadziło ponad 54 tego typu spotkania. Natomiast Platforma iBiz, stanowiąca bazę złożoną z kilku tysięcy rekordów, jest nowym narzędziem do komunikacji MSZ z firmami. Dodanie własnego przedsiębiorstwa do bazy otwiera drogę do pozyskiwania bieżących informacji o przetargach i drogach rozwojowych.
  • W przypadku Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości możemy liczyć na bogatą ofertę pomocową ze strony Punktu Informacyjnego Międzynarodowych Zamówień Publicznych, promującego nowy projekt pn. SESAM. To globalna inicjatywa zainicjowana w maju 2017 roku, za pośrednictwem której można pozyskiwać informacje dotyczące niezbędnych działań, które należy podjąć w celu skutecznego ubiegania się o zamówienia. W zakres oferty wchodzą seminaria, warsztaty, bazy przetargowe, stałe wsparcie doradcze i wiele innych.

Poniższe zapisy wideo ze spotkania dotyczą informacji związanych z możliwościami wsparcia polskich firm na rynku zagranicznych zamówień publicznych oraz zamówień organizacji międzynarodowych.


 P R E L E K C J E