fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Metropolitalny rynek pracy – raportowe spotkanie prasowe

 

A

 

Raport „Sytuacja na metropolitalnym rynku pracy w 2017 roku”, opracowany wspólnie przez Gdański Urząd Pracy i Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, był bazą merytoryczną dla spotkania prasowego, które odbyło się wczoraj w Centrum Rozwoju Talentów działającym w kompleksie biznesowym Olivia Business Centre.

Omawiany raport, wsparty drugim, zbieżnym opracowaniem GUP pod nazwą „Informacja roczna o sytuacji na metropolitalnym rynku pracy” (oba do pobrania pod koniec tekstu), wykazał najistotniejsze dane statystyczne dotyczące zatrudnienia na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, uwzględniając przy tym plany rozpisane na rok 2018.

W spotkaniu wzięli udział: Wiceprezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy Roland Budnik, Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza” Tomasz Limon i Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Michał Glaser.

— Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot znajduje się w ścisłej światowej czołówce tego typu zorganizowanych obszarów wysoko zurbanizowanych – wyjaśnił otwierający spotkanie Dyrektor Michał Glaser, wskazując m.in. na zawarte w raporcie zestawienie średniego rocznego wzrostu/spadku liczby osób aktywnych zawodowych w wybranych obszarach metropolitalnych OECD (dwa polskie miasta w pierwszej piątce) i wysokość stopy bezrobocia.

– Rok 2017 był kolejnym okresem spadku stopy bezrobocia, odnotowywanym praktycznie we wszystkich powiatach – informował Dyrektor GUP Roland Budnik, dodając: – Rynek pracownika funkcjonuje w dalszym ciągu, odnotowujemy olbrzymie zapotrzebowanie na pracowników z większości branż – doprecyzował Roland Budnik, jako przykłady podając określone specjalizacje wysokiego popytu z obszaru IT i stoczniowego. Pracodawcy nie zgłaszają zapotrzebowania tylko i wyłącznie na poziomie wysokich specjalizacji, ponieważ zbliżone potrzeby dotycząca chociażby szeroko pojętej gastronomii i hotelarstwa oraz sektora turystycznego. W ubiegłbym sezonie trójmiejscy pracodawcy borykali się z problemem braku pracowników sezonowych.

Wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła z kolei, że konieczne jest rozwinięcie przestrzeni komunikacyjnej w kwestii promocji działalności publicznych służb zatrudnienia: – Rynek pracy jest tworem szalenie dynamicznym. W okresie 2006-2015 województwo pomorskie było obszarem notującym największy wzrost zatrudnionych w obszarze Unii Europejskiej, wynoszącym 30%. To pokazuje, jak konsekwentna praca władz województwa i samorządu powoduje, że nasza Metropolia staje się coraz bardziej atrakcyjną przestrzenią do życia i pracy.

– Nie da się gospodarczo rozdzielić organizmów tworzących Trójmiasto i, szerzej patrząc, obszar metropolitalny. Przy dzisiejszej szybkości przemian w życiu społecznym i gospodarczym, konieczna jest permanentna diagnoza – wyjaśniła Wiceprezydent Miasta Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, nakreślając dwa główne cele stojące przed Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni: aktywizację pozostałej, stosunkowo niskiej liczbowo grupy bezrobotnych, a także pozyskiwanie nowych mieszkańców, budujących demograficznie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Kluczowym aspektem pozostają pracownicy napływowi z Ukrainy, których możemy stracić na rzecz krajów zachodnich, jeśli polska oferta zatrudnienia dla nich nie będzie podnosić swojej konkurencyjności w skali ogólnoeuropejskiej.

– Przedsiębiorcy zrzeszeni w naszej organizacji odnotowują znaczący wzrost popytu na pracę, co jest nierozwiązalnie związane z dobrą koniunkturą europejską – tłumaczył natomiast Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza” Tomasz Limon: – Bardzo dobrze rozwija się obecnie cała branża offshore, włącznie z przemysłem stoczniowym, podobnie ma się sprawa z branżą transportową, która utrzymuje w naszym kraju dominację. Braki pracownicze dotykają z kolei sektor IT, księgowości i finansów. Pracodawcy dalej aktywnie zatrudniają pracowników z Ukrainy, choć ich liczba może wkrótce znacząco spaść – wyjaśniał Tomasz Limon, wspominając o nachodzącym otwarciu przedstawicielstwa „Pracodawców Pomorza” we Lwowie, nakierowanego na promocję województwa pomorskiego pośród ukraińskich pracowników.


Raporty do pobrania: 

Sytuacja na metropolitalnym rynku pracy

Informacja roczna o metropolitalnym rynku pracy