fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

„Pracodawcy Pomorza” otworzyli biuro na Ukrainie

 

27 marca rozpoczęło działalność Gdańskie Biuro Informacyjne „Pracodawców Pomorza” we Lwowie, będące wspólną inicjatywą gminy Miasta Gdańska, Gdańskiego Urzędu Pracy oraz „Pracodawców Pomorza” we współpracy z Grupą Progres.  Celem tego przedsięwzięcia jest promocja Gdańska i Pomorza pośród mieszkańców Ukrainy, w tym potencjalnych pracowników zainteresowanych pracą w pomorskich firmach, studentów, turystów i osób rozważających współpracę gospodarczą.    

Biuro, oferując szczegółowe informacje na temat pomorskiego rynku pracy, oferty edukacyjnej, turystycznej, kulturalnej, sportowej oraz różnego rodzaju usług np. medycznych i ogólnego standardu życia w naszym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego, jest kolejnym  elementem wzmacniającym relacje partnerskie Gdańska i Lwowa, a przy tym pierwszą tego typu inicjatywą promocyjną polskiego miasta umożliwiającą polepszenie wymiany informacji na temat naszych miast i krajów. 

Ponadto do zadań biura zlokalizowanego przy ul. Fedkowicza 10 – blisko historycznego centrum Lwowa – kierowanego przez Marinę Ponomarenko, należy m.in. poznanie zapotrzebowania lwowian na pracę w Polsce w poszczególnych zawodach oraz  udzielanie wszechstronnej pomocy w uzyskaniu informacji na temat wymaganych formalności oraz innych aspektów związanych z zamieszkaniem i zatrudnieniem w naszym województwie. Biuro mając stały kontakt z polskimi i ukraińskimi mediami prowadzić będzie kampanię informacyjno-promocyjną wykorzystując w tym celu również media społecznościowe.

Dużym ułatwieniem w kontaktach pomiędzy Gdańskiem i Lwowem będzie bezpośrednie połączenie lotnicze obsługiwane przez linie lotnicze Wizzair. Regularne połączenie lotnicze zostało zainaugurowane  26 marca br. 

Jak ważne są to działania może świadczyć fakt, że w samym tylko 2017 roku wydanych zostało w Polsce ponad 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, co oznacza przyrost o 39% względem poprzedniego roku. Z tego 94% tychże oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy. Sytuacja wydaje się korzystna  dla obu stron ponieważ polscy przedsiębiorcy borykają się z ciągłymi problemami kadrowymi, a pracownicy z Ukrainy bliscy nam kulturowo uznawani są za solidnych i odpowiedzialnych pracowników. Roland Budnik, dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy szacuje obecną ilość pracowników ukraińskich w Gdańsku na blisko 26 tysięcy.

„Pracodawców Pomorza” reprezentowali podczas otwarcia biura Prezydent Zbigniew Canowiecki oraz Dyrektor Zarządzający Tomasz Limon. Ze strony pomorskiego samorządu i gdańskiego magistratu zjawili się m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Paweł Orłowski i Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej Aleksandra Dulkiewicz.

W planie delegacji, poza omawianym otwarciem, miało m.in. miejsce spotkanie partnerskie Prezydenta „PP” Zbigniewa Canowieckiego z Prezydentem Lwowskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Dmytro Aftanasem, będące wstępem do przyszłego, oficjalnego porozumienia o współpracy gospodarczej między organizacjami. Podczas spotkania wspólnie ustalono organizację misji gospodarczej do Lwowa z udziałem pomorskich przedsiębiorców w drugiej połowie maja z wykorzystaniem nowo otwartego połączenia lotniczego z Gdańska.  W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Tomasz Limon oraz Vce Prezes Grupy Progres Cezary Maciołek.


Lwów

Gdańskie Biuro Informacyjne

Miasta Gdańska oraz „Pracodawców Pomorza”

Fedkowicza 10, 79-000 Lwów

Koordynator Biura – Maryna Ponomarenko

tel. kom. na Ukrainie + ‎38 095 351 1778

tel. stacjonarny online dla kontaktu z Polski +48 16 733 61 66

viber sms +48 607 620 204

email: lviv@pracodawcypomorza.pl

www.pracodawcypomorza.pl/ukraina