fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

VI Szczyt Energetyczny w Gdańsku

 

 

Wiceprezes „Pracodawców Pomorza” Tomasz Balcerowski prowadzącym panel „Bursztyn Polskiej Energetyki 2018” dla Gminy Pruszcz Gdański

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku spotkali się 16-17-go kwietnia br. prezesi największych firm energetycznych, ciepłowniczych i gazowych, przedstawiciele rządu i goście z zagranicy, wśród nich ambasadorowie Szwecji, Finlandii i Danii, razem ponad 600 uczestników. Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. Tematem przewodnim pierwszego dnia było: Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki. 

W mowie inauguracyjnej minister energii Krzysztof Tchórzewski wyraził nadzieję, że dojdzie do budowy elektrowni atomowej w Polsce za polski kapitał. Podkreślał jednak, że koniczne będzie wzajemne zaangażowanie się wielu stron. Minister inwestycji i rozwoju – Jerzy Kwieciński zaznaczył, że takie spotkania to nie tylko szansa rozwoju dla Polski, ale także dla całego regionu pomorskiego. Bezpieczeństwo energetyczne, uniezależnienie gospodarcze, pewność zaopatrzenia w surowce, relacje międzynarodowe to główne tematy poruszane w poszczególnych panelach.

Po sesji plenarnej odbyła się Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2018”.Zdobywcy w/w statuetki zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy. Odnotowaliśmy bardzo przyjemną niespodziankę. Prócz mocarzy takich jak: Ministerstwu Energii,  Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., na podium stanęła Gmina Pruszcz Gdański, nagrodzona za konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie Gminy i poprawę bezpieczeństwa ekologicznego. Statuetkę odebrała wójt Magdalena Kołodziejczak. 

W środku wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak w towarzystwie zastępczyni prezydenta Gdańsk ds. polityki gospodarczej Aleksandry Dulkiewicz.

Głos liderów samorządów

W drugim dniu Szczytu odbyły się cztery debaty, które rozpoczęły się od panelu „Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2018 r.” Jej moderatorem był Tomasz Balcerowski – wiceprezes Pracodawców Pomorza, zaś w roli prelegentów wystąpili:  Ryszard Świlski – członek Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Piotr Grzelak – wiceprezydent Gdańska ds. polityki komunalnej,  Janusz Kubicki – prezydent Miasta Zielona Góra, Michał Glaser – dyrektor Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Wiceprezydent Grzelak o 3 programach w jednym: energetycznym, ekologicznym i społecznym

Wiceprezydent Gdańska wymienił najpierw inwestycje mające jednocześnie oszczędzać energię cieplną i stan środowiska. Zaliczył tu termomodernizację 14 zabytkowych kamienic na Dolnym Mieście przeprowadzoną przy okazji ich renowacji. Jest to część szeroko zakrojonej rewitalizacji tej dzielnicy, traktowanej od zakończenia II wojny światowej jako zdegradowana , także społecznie. Władze Gdańska realizują tam nie tylko program materialnej restytucji ale także odnowy społecznej. Innym przykładem dbałości o zabytkową tkankę miasta, połączoną z  troską o środowisko i oszczędność energii jest zabytkowy budynek przy ul. Lastadia, tym razem przeznaczony na funkcje biurowe. Dobre praktyki to też Dom Zdrojowy w Brzeźnie, usytuowany w wyjątkowo atrakcyjnej lokalizacji przy plaży. Będzie to przykład współpracy z inwestorem prywatnym , który włożywszy w renowację pieniądze, część obiektu przeznaczy na funkcje hotelowo-gastronomiczne, natomiast miasto Gdańsk w drugiej części ulokuje Centrum Edukacji Ekologicznej z tzw. Zieloną Szkołą.

Tomasz Balcerowski – wiceprezes „Pracodawców Pomorza”

Prowadzący panel Tomasz Balcerowski zapytał Wiceprezydenta o metody walki o czystość miejskiego powietrza. Wiceprezydent Grzelak omówił walkę ze smogiem poprzez systematyczne ograniczanie w mieście liczby kopcących węglowych pieców. Następuje to dzięki rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej (GPEC-u). W ostatnim czasie wybudowano kolektory obsługujące dużą dzielnicę – Stogi, co wiązało się z koniecznością przebicia się z rurociągiem pod korytem Martwej Wisły. Trudne było też dotarcie z siecią do dzielnicy Osowa, bo tym razem należało się przebić pod obwodnicą zachodnią Gdańska – drogą szybkiego ruchu. W rezultacie systematycznej rozbudowy sieci ciepłowniczej, poza jej zasięgiem pozostały już tylko dwie dzielnice: położona na krańcach miasta Wyspa Sobieszewska i usytuowana na depresyjnym terenie Olszynka. 

Władze miejskie , chcąc ograniczyć liczbę tzw. kopciuchów, stworzyły też system zachęt materialnych. Osoby, decydujące się na zamianę ogrzewania węglowego na formę bardziej ekologiczną, mogą otrzymać dopłatę do nowej inwestycji w wysokości 6 tys. zł, w przyszłym roku planuje się 7 tysięcy. Poza tym przez dwa lata mogą otrzymywać dopłatę do kosztów ogrzewania w wysokości 2 tys zł na sezon grzewczy.

Kolejnym punktem zasugerowanym przez prowadzącego było budownictwo drewniane, które w ostatnich latach przeżywać zaczęło u nas renesans – być może dzięki przykładom z niedalekiej Skandynawii.

W tej kategorii Gdańsk może się pochwalić eksperymentem materialno- ekologiczno-społecznym. Budynek przy Dolnych Młynach, wykonany w proekologicznej technologii drewnianej, został zasiedlony przez mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie radzących sobie z problemami i wymogami życia społecznego. Te osoby są aktywowane do  wysiłków, aby nabrały umiejętności prawidłowej egzystencji społecznej, przez wytypowana organizację pozarządową. Ideę mieszkań para-socjalnych, dla osób po życiowych zakrętach i problemach, władze miejskie mają zamiar kontynuować.

Kolejni dyskutanci dość szeroko omówili zagadnienia związane z budowa spalarni w Gdańsku oraz z wprowadzaniem do komunikacji miejskiej autobusów o napędzie elektrycznym, co na dużą skalę przeprowadza Zielona Góra.

Od lewej: wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak, czł zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Ryszard Świlski, dyr Związku Miast i Gmin Morskich Grzegorz Walczukiewicz, dyr Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot Michał Glaser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tekst: Anna Kłos