fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Kolejny krok na rzecz partnerstwa z Ukrainą

 

Odbywające się w dniach 17-18 maja we Lwowie Ukraińsko-Polskie Forum Biznesowe na Lwowszczyźnie organizowane przez Lwowską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Lwowską Obwodową Administrację Państwową we Lwowie, było doskonałą okazją do wykonania kolejnych istotnych gestów na drodze do zacieśnienia gospodarczo-biznesowych działań partnerskich z naszymi wschodnimi partnerami i sposobem na zdobycie wiedzy na temat oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, reprezentanci placówek dyplomatycznych i liczna polska delegacja, wśród których nie zabrakło przedstawicieli rządu, inwestorów, właścicieli polskich firm funkcjonujących na Ukrainie i przedstawicieli stowarzyszeń gospodarczych obu krajów.

Forum dało szansę dokładnie zapoznać się z procesami produkcyjnymi wiodących przedsiębiorstw z obwodu lwowskiego, jak również pełniło rolę platformy do dialogu z przedsiębiorcami i władzami na temat możliwości inwestycyjnych w regionie i na Ukrainie. W wydarzeniu wzięli udział również reprezentanci „Pracodawców Pomorza”.

Pracodawców Pomorza” reprezentował w tych dniach Prezes Jerzy Jerkiewicz, będący częścią polskiej delegacji w skład której weszli również m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Ludwik Szakiel, Dyrektor Zarządzający Grupy Progres Cezary Maciołek, Prezes firmy LKK Sp. z o.o. Tomasz Lisiecki, Prezes NFM Production Sp. z o.o. Małgorzata Torbicka, Prezes Biura Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego Business Consultants Sp. z o.o. Jan Zacharewicz, w towarzystwie Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku Łwa Zacharyszczyna.

Prezes Jerzy Jerkiewicz podpisał porozumienie w sprawie współpracy z Prezydentem Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Dmitrym Aftanasem, odwiedził również Biuro Regionalne we Lwowie Miasta Gdańska oraz „Pracodawców Pomorza”, którego koordynacją zajmuje się Maryna Ponomarenko, Pełnomocnik Zarządu naszej organizacji i specjalistka ds. marketingu międzynarodowego w Grupie Progres (więcej o otwarciu i działalności Biura dowiedzą się Państwo w tym miejscu).

Lwowska Izba Przemysłowo-Handlowa (z siedzibą we lwowskim Parku Stryjskim) pełni istotną rolę informacyjną, przekazując dane gospodarcze i realizując konsultacje dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć działalność w m.in. takich sektorach przemysłu, jak: turystyka, rolnictwo, żywność, środowisko, handel, bezpieczeństwo gospodarcze i transport oraz logistyka. W spektrum usług Izby znajdują się też oferty profesjonalnych tłumaczeń, możliwość rejestracji znaków towarowych, barcoding dostaw, certyfikacja produktów i szeroki zakres działań doradczych dla firm działających w skali międzynarodowej (więcej informacji o ofercie Izby tutaj).

Wizytę na Ukrainie uzupełniła podróż ścieżkami historii i kultury wiążącej nierozerwalnie nasze kraje, a która zawiodła naszą delegację m.in. na założony w 1786 roku cmentarz Łyczakowski, zlokalizowany we wschodniej części Lwowa. Część tego miejsca stanowi również cmentarz Orląt Lwowskich. W planie zwiedzania znalazł się ponadto Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. To wyjątkowy obiekt zaprojektowany przez prof. Zygmunta Gorgolewskiego.