fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Zmiany w ustawie o rynku pracy 

 

W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi projektu ustawy o rynku pracy, Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie do niej możliwości tworzenia przez pracodawców Funduszu Podnoszenia Kompetencji (FPK). Najważniejsze założenia projektu:

  • Tworzenie FPK – dobrowolne dla pracodawcy, wyklucza ubieganie się o pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  • Środki FPK – będą pochodzić z obniżonej składki na Fundusz Pracy (z obecnych 2,45% – 1,75% trafi na FPK, 0,7 % na Fundusz Pracy), dodatkowo pracodawca będzie zobowiązany do dopłacenia z własnego budżetu 20% wydatków ponoszonych ze środków FPK, 
  • Przeznaczenie FPK – wyłącznie na cele związane z podnoszeniem kompetencji pracowników, zgodnie z potrzebami pracodawcy (możliwe byłoby również finansowanie podnoszenia kompetencji osobistych i interpersonalnych), 
  • Dopuszczalny okres wykorzystania środków gromadzonych w FPK – 2 lata, po tym okresie środki będą obligatoryjnie przekazywane do Funduszu Pracy, 
  • Podmioty, które mogą utworzyć FPK – wszyscy pracodawcy, niezależnie od wielkości zatrudnienia, za wyjątkiem podmiotów postawionych w stan likwidacji lub upadłości, 
  • Udział przedstawicieli pracowników w zarządzaniu środkami FPK – przewiduje się konsultacje z przedstawicielami pracowników w zakresie ustalenia celów wydatkowania środków FPK.

Szacowana wielkość środków zgromadzonych w FPK w zależności od wielkości pracodawcy (jako podstawę przyjęto przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw), w zł.

Powyższa propozycja została zgłoszona w ramach konsultacji projektu ustawy o rynku pracy.

Jeśli mają Państwo uwagi do przedstawionej wyżej propozycji, prosimy o ich przekazanie do 3 sierpnia 2018 r. na adres – mfedorczuk@konfedefacjalewiatan.pl