fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Gdańska Debata Gospodarcza – wybory 2018 (pełny zapis wideo)

 

Niemałą frekwencją i zainteresowaniem mediów cieszyła się debata gospodarcza z udziałem sześciorga kandydatów na stanowisko prezydenta Gdańska, którą „Pracodawcy Pomorza” zrealizowali 10 września w murach gdańskiej Wyższej Szkoły Bankowej, przy wsparciu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W debacie moderowanej przez  dr. Jarosława Ocha z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyli: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, prof. Andrzej Ceynowa (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Elżbieta Jachlewska (Lepszy Gdańsk), Kacper Płażyński (Prawo i Sprawiedliwość), Jarosław Wałęsa (Koalicja Obywatelska) oraz Jacek Hołubowski (Gdańska Tworzą Mieszkańcy). 

Spotkanie przyciągnęło wielu przedsiębiorców i działaczy społecznych żywo zainteresowanych konkretnymi propozycjami przygotowanymi przez poszczególnych kandydatów, stąd znaczna ilość pytań miała podłoże czysto ekonomiczne. Sednem debaty było nakreślenie strategii rozwojowej dla Gdańska w ujęciu poszczególnych kandydatów, zarówno w najbliższych latach, jak i dłuższej perspektywie czasowej. Pośród pytań znalazły się te wystosowane z racji kluczowych bieżących potrzeb społecznych, a więc dotyczące edukacji, szkolnictwa zawodowego, rynku pracy, oferty kompleksowej opieki dla osób w podeszłym wieku. Nie zabrakło ponadto propozycji i spostrzeżeń względem dalszego rozwoju metropolii Gdańsk-Sopot-Gdynia i polepszania przestrzeni rozwojowej dla lokalnego środowiska przedsiębiorców.

 


PEŁNY ZAPIS WIDEO GDAŃSKIEJ DEBATY GOSPODARCZEJ 

M E D I A   O   W Y D A R Z E N I U

Dziennik Bałtycki

Radio Gdańsk

Portal Samorządowy

Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Trojmiasto.pl

Gazeta Prawna

Gdansk.pl