fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

„Gdyńska Debata Gospodarcza – Wybory 2018” – Wyższa Szkoła Bankowa Gdynia

W związku z kampanią samorządową Pracodawcy Pomorza wspólnie z Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza zapraszają na

Gdyńską Debatę Gospodarczą – Wybory 2018

w dniu 27 września br. o godzinie 14:00

w Wyższej Szkole Bankowej,
Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni
przy ul. Śląskiej 35/37

 

Celem debaty jest przybliżenie przedsiębiorcom i pracodawcom wyborczych programów gospodarczych poszczególnych Kandydatów na urząd Prezydenta Gdyni. Nasze środowisko reprezentowane przez organizacje gospodarcze oczekuje od Kandydatów przedstawienia koncepcji rozwoju miasta z uwzględnieniem wyzwań gospodarczych, które stoją przed miastem w najbliższych latach.

Debata została podzielona na trzy bloki.

Podczas pierwszej części trwającej ok. 30 minut. Kandydaci zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania przygotowane przez nasze organizacje. Ilość pytań będzie uzależniona od ilości Kandydatów uczestniczących w debacie. Kolejność Kandydatów udzielających odpowiedzi będzie poprzedzona losowaniem. Każdy z Kandydatów będzie miał tyle samo czasu na odpowiedź (ok. 2 minut na każde pytanie). Nie przewiduje się zadawania pytań przez Kandydata innym Kandydatom uczestniczącym w debacie.

W drugiej części debaty trwającej również ok. 30 minut przedsiębiorcy uczestniczący w spotkaniu będą mogli zadawać pytania problemowe kierowane do wszystkich Kandydatów (0,5 minuty na zadanie pytania). Odpowiedzi udzielać będą tylko Ci  Kandydaci, którzy  wyrażą chęć  ustosunkowania się do podniesionego w pytaniu problemu. Pytania ad personam będą uchylane przez prowadzącego. W przypadku dużego zainteresowania przewidujemy możliwość przedłużenia tej części debaty o dodatkowe 15 minut. 

W trzecim bloku każdy z Kandydatów na urząd Prezydenta Gdyni będzie mógł przedstawić dodatkowe, uzupełniające elementy swojego programu gospodarczego w czasie nie dłuższym niż 2 minuty.

            
Po zakończeniu debaty przewidzianej na ok. 1 godz. 30 min zaproponujemy poczęstunek oraz rozmowy kuluarowe pomiędzy Kandydatami i przedsiębiorcami.
Debata odbywać się będzie z udziałem mediów oraz będzie rejestrowana m.in. przez portale internetowe oraz dla potrzeb wewnętrznych organizacji gospodarczych.

Debatę poprowadzi gdański politolog dr Jarosław Och – pracownik naukowy Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Serdecznie zapraszamy do udział w debacie. 

Ilość miejsc ograniczona – wymagana rejestracja