fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Kilka słów o Sympozjum Naukowo-Gospodarczym w AmberExpo

 

 

Pomorski Instytut Naukowy im. prof. Brunona Synaka zorganizował 19 października w gdańskim AmberExpo Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. „Ryzyko – interesariusze – innowacje w projektach komunikacyjnych” z cyklu: 

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój obszarów metropolitalnych”

 

Sympozjum z udziałem studentów oraz mieszkańców Gdańska i metropolii, miało formę otwartej dyskusji między naukowcami i praktykami. Miało służyć pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń. Sympozjum nawiązywało do organizowanych od 2013 roku konferencji dotyczących budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą, choć tym razem za gwiazdę był Adam Łosiński, pełnomocnik Prezydenta Miasta Świnoujście ds. budowy tunelu pod Świną. Miesiąc wcześniej prezydent tego miasta podpisał z wykonawcą umowę na zaprojektowanie i budowę tunelu, co jest realizacją marzeń trzech pokoleń mieszkańców. Samo wiercenie tunelu (podobnie jak w Gdańsku maszyną TBM), ma się rozpocząć za kilkanaście miesięcy a wszystkie prace mają zostać wykonane w terminie 48 miesięcy od podpisania umowy.

Paneliści i dyskutanci rozważali problem zarządzania ryzykiem na różnych etapach procesu inwestycyjnego oraz w okresie eksploatacji, a także poruszyli kwestie związane z partycypacją społeczną przy realizacji wielkich przedsięwzięć komunikacyjnych.

O mapowaniu ryzyka w projektach inwestycyjnych mówił m.in. dr inż. Ryszard Bielski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej. Stopień ryzyk oblicza się wprowadzając potrzebne dane w układ współrzędnych,  biorąc pod uwagę zagrożenia operacyjne i finansowe. Prócz zagrożeń zaznacza się też przeciwdziałania i działania naprawcze. Dopiero potem podejmuje się decyzję, czy inwestycja ma sens.

Prócz spraw finansowo-ekonomicznych i techniczno-wykonawczych, należy brać pod uwagę relacje społeczne. Dotyczył tego blok: „Kształtowanie relacji z interesariuszami”,  prowadzony przez Prezydenta „Pracodawców Pomorza” dr Zbigniewa Canowieckiego.

 

 


Wystąpienia panelistów:

  • Model Społecznych Kosztów i Korzyści inwestycji infrastrukturalnych 

dr Sebastian Susmarski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

  • Uspołecznienie inwestycji publicznej na przykładzie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej 

Tomasz Konopacki, Pomorska Kolej Metropolitarna S.A.

  • Komunikacja społeczna w procesie inwestycyjnym – oczekiwania mieszkańców w świetle badań Pomorskiego Instytutu Naukowego

dr hab. Robert Bęben, Uniwersytet Gdański 

  • Partycypacja sektora prywatnego w rozwoju infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w świetle art. 16 ustawy o drogach – doświadczenia gdańskiego zespołu konsultacyjnego 

Marcin Dawidowski, Urząd Miasta Gdańska

  • Zarządzanie interesariuszami, a inteligentne systemy transportowe

Ewa Kusio, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

  • Most w Kwidzynie – zawiedzione nadzieje ornitologów i ptaków

dr Wiesław Nowicki, Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk


Z podsumowania, dokonanego przez dr  Z. Canowieckiego wynika, że najgorsze co może zrobić inwestor, to przyjąć strategię lekceważenia grup społecznych będących w zasięgu oddziaływania inwestycji, nieinformowania co jest budowane i jakie będą tego konsekwencje. To prosta droga do kłopotów i protestów. Może być też strategia reaktywna, czyli odpowiadanie na społeczne naciski, gdy jest to niezbędne. Mądry inwestor stara się jednak, aby społeczeństwo inwestycję zaakceptowało, nie przeciwdziałało jej, a wręcz wspierało.

Ideałem jest strategia pro-aktywna, czyli wyprzedzająca, kiedy inwestor z góry wykrywa problemy i stara się im zapobiegać. Klasycznym, wyjątkowo dobrze przeprowadzonym procesem była budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, kiedy to społeczeństwo pomorskie wspierało proces inwestycyjny, a potem z ochotą zaczęło korzystać z niej – w zeszłym roku jeździło już przeciętnie 400 tys. pasażerów miesięcznie, a na początku jej funkcjonowania było to 40 tys. W nawiązaniu do relacji dr Wiesława Nowickiego, dotyczącej budowy mostu przez Wisłę k. Kwidzyna, dr Canowiecki podkreślił, że problemy ekologii i poszanowania walorów przyrodniczych ma niezwykłe znaczenie przy dużych inwestycjach typu zagospodarowanie dolnej Wisły i włączenia tej rzeki w sieć europejskich dróg wodnych. 

Podobnym zagadnieniem jest poszanowanie walorów historycznych np. przy zagospodarowaniu gdańskich terenów postyczniowych.  Będzie o tym mowa podczas debaty na temat Młodego Miasta w Gdańsku, zaplanowanej na Politechnice Gdańskiej w dniu 30. listopada br.


tekst: Anna Kłos