fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

[Ankieta] Badanie kompetencji pracowników

„Pracodawcy Pomorza” wspólnie z Wydziałem Zarządzania Politechniki Gdańskiej przygotowali badanie ankietowe, którego celem jest określenie kluczowych kompetencji pracowników najbardziej oczekiwanych przez pracodawców.

Wyniki badań zostaną poddane analizie i porównane z wynikami badań międzynarodowych dot. podobnej problematyki, tj. problemu niedopasowania edukacji względem oczekiwań rynku pracy. Ankieta jest w pełni anonimowa.

Link do ankiety dostępny jest poniżej

https://forms.zie.pg.gda.pl/forms_kairg2.php