fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie – zachęcamy do udziału w konkursie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ruszyła edycja Konkursu “Przedsiębiorca  Odpowiedzialny i Wrażliwy   Społecznie   2018”[1].

Celem   konkursu   jest   popularyzacja  idei odpowiedzialnego, solidarnego społecznie biznesu i  wdrożenie ich jako standardów do codziennych praktyk biznesowych oraz uhonorowanie przedsiębiorców z obszaru metropolitalnego[2], którzy podejmują się takich działań.

W ramach konkursu wyłonieni zostaną przedsiębiorcy charakteryzujący się odpowiedzialnością   społeczną w dziedzinie między  innymi   relacji   z   pracownikami i społecznością lokalną, poszanowania środowiska oraz zasad uczciwych relacji z klientami, partnerami, dostawcami i podwykonawcami.

Konkurs jest dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, podmiotom ekonomii społecznej prowadzącym działalność na terenie obszaru metropolitalnego.

W ramach konkursu laureatom przyznawany jest tytuł: “Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2018” w dwóch kategoriach:

  1. firmy,
  2. podmioty ekonomii społecznej,

Szczegółowe informacje   dotyczące   konkursu,   w   tym   regulamin   i   formularz   zgłoszeniowy uczestnictwa załączamy poniżej oraz udostępnione są na: www.pracodawcypomorza.pl.


Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2018 roku.

Zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem w sferze społecznej odpowiedzialności, do prezentacji pozytywnych działań, które zmieniają nasze otoczenie.

[1] Konkurs jest organizowany w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie współfinansowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1.

 

[2] Gdańsk, Gdynia, Sopot, Powiat kartuski, wejherowski, pucki, gdański, tczewski, nowodworski,

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020