fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Niepublikowany wywiad z prezydentem Pawłem Adamowiczem

 

Co roku w styczniu prezydent Paweł Adamowicz zapraszał na noworoczne spotkanie trójmiejskich (i nie tylko ich) przedsiębiorców. W tym roku już tego nie będzie. Bardzo cenił to środowisko, wiedząc, że jest podstawą gospodarczego sukces miasta.

Proszę przeczytać dotąd nie publikowany, choć autoryzowany wywiad z nim, przeprowadzony w październiku 2018 roku, kiedy Miasto Gdańsk zostało laureatem Gryfa Pomorskiego 2018 w kategorii: Samorząd wspierający biznes.

 


 

Anna Kłos: Czy Gdańsk się rozwija?

Paweł Adamowicz: Osoby niekoniecznie mi życzliwe twierdza, że nie, Cóż skoro mają oczy zamknięte na rzeczywistość, nie będę im ich przemocą otwierał, ludzie i tak głosują nogami.

Co to znaczy?

Mamy dodatni bilans demograficzny i systematyczny przyrost mieszkańców w czasach, gdy wiele polskich miast się wyludnia.

W Gdańsku mieszkańców przybywa, w ubiegłym roku było nas o 1500 osób więcej.

Poza tym nasze miasto zajmuje zawsze wysokie miejsce we wszelkich rankingach dotyczących jakości życia mieszkańców

Czemu zawdzięczamy te pozytywne wyniki?

W grę wchodzi wiele czynników – łącznie z korzystnym usytuowaniem geograficznym, ale to nie wystarcza. Jest wiele miejscowości również atrakcyjnie ulokowanych na mapie Polski, których te pozytywne zjawiska jednak nie dotyczą. Myślę, że to gospodarka jest kluczem do dobrobytu i rozwoju.

Jak zatem Pan, będąc włodarzem miasta już od 20 lat, starał się o jej rozwój?

Na rozmaite sposoby. Nie jest rolą prezydenta zakładać przedsiębiorstwa, ale stwarzać dobre warunki dla ich powstawania i rozwoju. To właśnie starałem się, wraz z całym zarządem miasta, czynić przez cały czas, więc nawet moi wrogowie muszą przyznać, że Gdańsk się rozwija – i to dynamicznie. Liczba podmiotów gospodarczych cały czas rośnie.

Jakie podejmował Pan w tym celu działania?

Życzenia przedsiębiorców wobec samorządów to zazwyczaj pomoc w finansowaniu inwestycji, ułatwianie kontaktów ze środowiskiem naukowym, czy też wsparcie przy zwiększaniu poziomu kwalifikacji pracowników oraz rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Jak Pan starał się te ambitne zadania realizować?

Pierwszym podstawowym obowiązkiem jest właściwe rozeznanie w potrzebach i możliwościach lokalnego biznesu, dlatego zainicjowałem powołanie Rady Inwestorów. To ciało doradczo-opiniujące, którego rolą jest stworzenie platformy wymiany opinii a także pomoc w rozwiązywaniu problemów. Trzeba uwzględniać też interesy mieszkańców, nie wszędzie można lokować biznes, nawet gdyby był nadzwyczaj dochodowy. W pierwszym spotkaniu udział wzięły: władze miasta wraz z przedstawicielami miejskich spółek oraz przedstawiciele kilkunastu inwestorów. Lista jest otwarta i każdy inwestor, chcący w Gdańsku pracować na rzecz lepszej współpracy na linii miasto-podmioty gospodarcze może wziąć udział w pracach gremium. Szereg uchwał Rady Miasta było konsultowanych właśnie z tą Radą

Wiedząc już czego przedsiębiorcy potrzebują, w jakich sprawach starał się Pan im pomagać?

Zacznijmy od pieniędzy na rozwój i inwestycje. Miasto Gdańsk było inicjatorem powołania Pomorskiego Funduszu Kredytowego i Pomorskiego Funduszu Gwarancyjnego, których celem jest wsparcie firm starających się o o np. pozyskanie kredytu. W takiej sytuacji fundusz daje dodatkowe gwarancje dla banku w imieniu przedsiębiorcy. Ostatnio wsparcie przekazane przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw przekroczyło kwotę 300 mln zł. Cieszę się, że kolejna pomorska firma otrzymała preferencyjną pożyczkę na rozwój działalności gospodarczej. Poza tym Miasto w uzasadnionych przypadkach stosuje zwolnienia firm z płacenia podatków od nieruchomości. Wprawdzie jest to w danym momencie uszczuplenie jego dochodów budżetowych, ale w większości przypadków, dzięki rozwojowi firm, strata ta wraca do budżetu z nawiązką.

Jaki jest kolejny punkt na liście potrzeb biznesu?

Odpowiednio przygotowani pracownicy. Gdańsk nie od dziś stawia na rozwój szkolnictwa zawodowego dopasowanego do potrzeb przedsiębiorców. Od 10 lat przy ulicy Sobieskiego działa Pomorska Szkoła Rzemiosł, prowadzona z przez Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Mamy też w Gdańsku jeden z najlepszych w Polsce Zespół Szkół Łączności, kształcący w najbardziej nowoczesnych i przyszłościowych zawodach. W ciągu ostatnich dwu lat wydaliśmy ponad 50 mln zł na inwestycje w szkołach zawodowych, kształcimy w nich w 84 zawodach. Każda z tych szkół ma ma Radę Programową wskazującą władzom nadrzędnym najbardziej pożądany rodzaj i zakres profilów zawodowych.

To dla młodzieży, a co dla dorosłych, obecnie zasilających rynek pracy?

Po stronie władz lokalnych leży kwestia inicjowania, organizowania i finansowania usług i instrumentów rynku pracy w postaci szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych. Stawiane są przed nimi zadania związane z opracowaniem i realizacją programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Idą za tym również środki finansowe pozyskiwane na realizację tych zadań. Samorządy odgrywają dużą rolę przy wsparciu bezrobotnych, udzielając im pomocy przy znalezieniu pracy, zapewniając pośrednictwo i doradztwo zawodowe.  Wszystkie te cele realizujemy poprzez Gdański Urząd Pracy.

Jaką jeszcze pomoc zapewniacie inwestorom?

Aby się w pełni wywiązać z tych zadań, już w 2008 roku powołaliśmy Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA), której udziały w 100% należą do Miasta Gdańska. Do jej zadań należy przede wszystkim wsparcie polskich i zagranicznych inwestorów, w tym wyszukiwanie ich i zachęcanie do inwestowania w naszym mieście, a także pomoc doradcza w zakresie koniecznych procedur prawno-administracyjnych. Poza tym działalność Agencji obejmuje sprzedaż i dzierżawę terenów inwestycyjnych, komercjalizację powierzchni inwestycyjnych i biurowych, organizację misji gospodarczych, targów, doradztwo inwestycyjne i finansowe, organizowanie różnego typu szkoleń. Jej poważnym zadaniem jest dbałość o rozwój eksportu produktów pomorskiej gospodarki.

W jaki sposób realizuje to ostatnie zadanie?

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego jest partnerem w projekcie „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aktywność eksportowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Młody, początkujący przedsiębiorca przeważnie nie ma środków finansowych a nawet miejsca na rozpoczęcie działalności…

Tym też pomagamy. W 2011 roku powołaliśmy Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter, który szybko stał się centralnym punktem rozwoju początkujących biznesów technologicznych, oferując też interesujące programy akceleracyjne (np. Startup Pirates). Dla  młodzieży to okazja do wcielenia się w rolę prawdziwego przedsiębiorcy, pracującego nad rozpoczęciem i rozwojem własnego biznesu. Gdański Starter dołączył do programu BizSpark Plus – projektu wspierającego małe biznesy, tak aby mogły one konkurować z tymi większymi. Ostatnio z inicjatywy Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER powstał Program Clipster…

Cóż to takiego jest?

Clipster to unikalne na skalę krajową miejsce, gdzie pracujący nad swoim pomysłem dostaną nie tylko wsparcie mentorów, ale i dach nad głową. W przeznaczonej na te cele przestrzeni, zlokalizowanej w samym centrum gdańskiego Wrzeszcza, znalazło się m.in. 16 mikro apartamentów oraz strefa coworkingu, która pozwoli społeczności zgromadzonej wokół obiektu, na wspólną, kreatywną pracę. Każdy z uczestników bierze udział w 3-miesięcznym programie szkoleń i mentoringu. Poza wiedzą merytoryczną stawiamy na nawiązywanie relacji biznesowych, ale też przyjaźni i tworzenie wspólnie ciekawych, kreatywnych pomysłów. To program nie tylko dla młodych. Wszyscy, którzy chcą poznać tajniki budowania startupów, poznać środowisko inwestorów i nauczyć się praktycznej przedsiębiorczości, są mile widziani.

To nie pierwsze miejsce zaplanowane jako ognisko rozwoju biznesu…

Wcześniej wybudowaliśmy nowoczesny budynek biurowy Koga o powierzchni 8 100 m² ,o wysokim standardzie. W ramach tego projektu powstało zaplecze administracyjno-usługowe dla głębokowodnego terminala kontenerowego Deepwater Container Terminal Gdańsk ( DCT Gdańsk), służb granicznych i podmiotów z branż transportowych, logistycznych oraz spedycyjnych. Oferujemy najemcom atrakcyjną powierzchnię biurową z konkurencyjnymi stawkami czynszu najmu. Lokalizacja biurowca Koga gwarantuje dobre połączenie drogami wewnętrznymi z Portem Morskim oraz zapleczem magazynowym Pomorskiego Centrum Logistycznego (PCL). Bliskość tunelu pod Martwą Wisłą umożliwia błyskawiczny dostęp do dróg krajowych i autostrady A-1 oraz lotniska.

Co chciałby Pan dodać na zakończenie naszej rozmowy?

Miasto to wspólnota, zbiór naczyń połączonych, niewiele bym zrobił, gdyby nie systematyczna praca i pomoc wielu instytucji i osób – na czele z marszałkiem pomorskim Mieczysławem Strukiem i całym jego zarządem, z wiceprezydent Gdańska gospodarczych Aleksandrą Dulkiewicz i pozostałymi członkami miejskich władz. Za to wszystko im bardzo serdecznie dziękuję.


Rozmawiała: Anna Kłos