fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Przedsiębiorczy elblążanie zainteresowani współpracą

Elbląg zdecydowanie przybliżył się do Gdańska od kiedy została ukończona przebudowa S-7 na drogę szybkiego ruchu.  Czas jazdy samochodem skrócił się do około 40 minut. To, jak również zapowiadane inwestycje, w tym związane z programem Polska Wschodnia oraz planowanym przekopem Mierzei, zapowiada ożywienie gospodarcze. Wyczuli to już miejscowi przedsiębiorcy, którzy z inicjatywy Piotra Żabińskiego – przewodniczącego oddziału elbląskiego Pracodawców Pomorza, zorganizowali 5. marca 2019 roku spotkanie w Elbląskim Parku Technologicznym. Frekwencja była liczna, prócz dotychczasowych członków oddziału, w obradach uczestniczyło ok. 20 przedstawicieli firm dotychczas niezrzeszonych.

 

 Gościnnym gospodarzem był dyrektor Parku Marcin Bukowski, który powiedział, że cieszy go tak liczny udział przedstawicieli elbląskich pracodawców, co świadczy o spontanicznej potrzebie sformułowania wspólnych celów i chęci walki o ich realizację, a także o potrzebie współpracy nauki z biznesem.

 

Piotr Żabiński – przewodniczący Oddziału PP przypomniał, że wprawdzie oddział ten istnieje już kilkanaście lat, ale przyszła pora, aby jego działalność zintensyfikować, szczególnie że w międzyczasie pojawiły się w mieście i regionie nowe firmy, których przedstawicieli serdecznie zaprasza do wstąpienia do tej organizacji oraz zgłaszania swych pomysłów i życzeń.

 

Tomasz Limon – dyrektor zarządzający Pracodawców Pomorza – przedstawił w ogólnych zarysach misję i działalność tej organizacji i sprecyzował korzyści wynikające z aktywnej działalności w niej. Przypomniał, że działa ona od 1991 roku i jest najliczniejszą w woj. pomorskim, liczącą już prawie tysiąc członków. Jej działalność nie ogranicza się tylko do tego województwa, obejmuje swym zasięgiem w ramach zapotrzebowania także województwa ościenne, a jej kierownictwu szczególnie zależy na rozwoju w tej części woj. warmińsko-mazurskiego, która ogniskuje się wokół Elbląga, który dzięki rozbudowie drogi szybkiego ruchu S-7, znalazła się w w bardzo bliskim zasięgu Trójmiasta, z czego korzyści mogą odnieść wszyscy. Sugestie oraz życzenia członków tej organizacji łatwo i sprawnie się przenoszą na forum ogólnopolskie poprzez jej udział w strukturach  Konfederacji Lewiatan. Dyr Limon omówił też struktury i formy działalności PP, szczególnie czynności oddziałów terenowych i sekcji branżowych.

Wypowiedź tę uzupełnił jego zastępca, kierownik działu programowego – Michał Maksymiuk, kładąc szczególny nacisk na sposoby komunikacji oraz działań promocyjnych dla członków i ich firm w ramach rozwiązań informatycznych PP.

 

Podczas dyskusji mówiono o potrzebie integracji środowiska pracodawców, nawiązywania kontaktów biznesowych, wymianie doświadczeń. Jako pozytywny przykład przypomniano majówki pracodawców urządzane swego czasu w Szymbarku. Mówiono też o potrzebie organizowania szkoleń, związanych głównie z działaniami tzw. otoczenia około biznesowego oraz dotyczących zmieniających się nieustannie przepisów prawnych i wszelkich zmian ustawodawczych rzutujących na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców. Zebrani podjęli decyzję, aby spotkania oddziału odbywały się raz w miesiącu, a w ramach zapotrzebowania częściej. Jako stałe miejsce spotkań dyr Marcin Bukowski zaoferował Elbląski Park Technologiczny.

 

Ustalono wstępnie, że przewodniczący oddziału Piotr Żabiński, wraz z dyrektorem  Parku Marcinem Bukowskim, oraz wyłonionym ad hoc przedstawicielem zebranych Grzegorzem Brzozowskim (Grupa Finansowa ECF), podczas nieformalnego spotkania sprecyzują tematykę spraw najbardziej interesujących elbląskie środowisko, w tym materie na kolejne spotkanie oraz jego termin .

tekst Anna Kłos