fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Transmisja online – Europejska Debata Gospodarcza

Pracodawcy Pomorza, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

zapraszają do

oglądania transmisji online

E U R O P E J S K I E J   D E B A T Y   G O S P O D A R C Z E J

Z  KANDYDATAMI W WYBORACH DO EUROPARLAMENTU

w dniu dzisiejszym (9 maja 2019 roku) o godz 14.30

za pośrednictwem naszych partnerów medialnych:

www.gdansk.pl 

https://www.facebook.com/gdanskpl/

www.dziennikbałtycki.pl

https://www.facebook.com/dziennikbaltycki/