fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

66 milionów zł na jubileusz 25-lecia Centrum Informatycznego TASK

Każdy chciałby dostać taki prezent na urodziny. Dostarczył go marszałek pomorski Mieczysław Struk na 25-lecie należącego do Politechniki Gdańskiej Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK). Prof. Piotr Dominiak, pełniący obowiązki rektora Politechniki Gdańskiej, od razu podpisał z przedstawicielami Agencji Rozwoju Pomorza (instytucją pośredniczącą), umowę dotyczącą dofinansowania budowy Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services). Całkowita wartość tej inwestycji przekracza 114 mln zł brutto,  dofinansowanie w wysokości ponad 66 mln zł pochodzić będzie z wdrażanych przez samorząd województwa pomorskiego programów unijnych, będzie też dotacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Podpisanie umowy. Od lewej: wojewoda Dariusz Drelich, wiceprezes ARP Piotr Ciechowicz, p.o. rektor PG Piotr Dominiak, prezes ARP Łukasz Żelewski, marszałek Mieczysław Struk, prof. Henryk Krawczyk

Projekt wywołuje ogólny zachwyt. Wynalezienie internetu porównywane jest z rewolucją, którą wywołało swego czasu wymyślenie druku przez Gutenberga. Inicjatorem, który tę światową nowość zaszczepił na naszym pomorskim terenie był mgr inż. Mścisław Nakonieczny, pierwszy dyrektor CI TASK, nic dziwnego ze podczas jubileuszowej sesji jego uhonorowano najdłuższymi i najgłośniejszymi oklaskami. Przedstawił on historię Centrum. Były to dzieje w pigułce, bo jak sam stwierdził, nie da się zamknąć 25 lat historii w czasie 25 minut. Jego następcą i kontynuatorem dzieła jest obecnie prof. Henryk Krawczyk – jeden z byłych rektorów PG.

– Ta inwestycja powinna dać nowy impuls naszemu środowisku, pozwolić na rozwój badań i nowoczesnej dydaktyki. Politechnika Gdańska ma wielkie ambicje rozwojowe, a ten projekt był oczkiem w głowie naszego niedawno zmarłego rektora, prof. Jacka Namieśnika. Będziemy się starali kontynuować jego wolę wspomagania Centrum Kompetencji STOS – zapewnił prof. Piotr Dominiak, pełniący obowiązki rektora PG.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, zaznaczył, że projekt ten jest niezwykle ważny nie tylko dla uczelni, ale i całego regionu:

– Politechnika Gdańska po raz kolejny udowadnia, że potrafi być dobrym beneficjentem środków unijnych i obficie korzystać z naszego członkostwa w UE. Prof. Jacek Namieśnik identyfikował się z tym projektem i chciałbym dziś prosić, abyśmy wszyscy razem na Pomorzu także to robili – zaapelował.

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, wyraził nadzieję, że CK STOS połączy naukę z gospodarką, a uczelnie wyższe z przedsiębiorcami, którzy będą korzystać z usług nowego centrum informatycznego:

– Podpisana dziś umowa przekracza granice regionu, a może i naszej ojczyzny, bo wiemy, że w świecie informatycznym żadnych granic nie ma – stwierdził.

25-lecie CI TASK

Prof. Henryk Krawczyk wręczył okolicznościowe medale osobom zasłużonym dla Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Znaleźli się w ich liczbie byli rektorzy PG, którzy na wszelkie sposoby wspierali rewolucyjną na owe czasy myśl,   po czym robili wszystko, aby wcielić ją w czyn. Uhonorował też medalami osoby z kręgów gospodarki, w tym prezydenta PRACODAWCÓW POMORZA Zbigniewa Canowieckiego i twórcę oraz prezesa OLIVIA BUSINESS CENTRE Macieja Grabskiego, który od początku swej kariery zawodowej wspierał i wspomagał CI TASK, a w roku 1995 jako współwłaściciel WIRTUALNEJ POLSKI ROKU przekazał nieodpłatnie domenę internetową temu, raczkującemu wtedy podmiotowi.

Medal otrzymał też Zbigniew Reszka – prezes firmy ARCH- DECO, która wygrawszy międzynarodowy konkurs, przygotowała projekt architektoniczny nowej siedziby CI TASK, czyli projektu CK STOS. To centrum informatyczne, z nowoczesnym wyposażeniem technologicznym, znajdzie się obok gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.  Dwuczęściowy obiekt powstanie na osi Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, a powyżej całego założenia będzie, też zaprojektowany przez Arch-Deco, park.

W kolejnej części sesji wykłady wygłosili zaproszeni goście. Prof. Jan Węglarz, dr honoris causa PG, pełnomocnik dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i dr inż. Maciej Stroiński, zastępca przewodniczącego Rady Pionier, zastępca p. dyr. PCSS, opowiedzieli o roli ogólnopolskiej sieci światłowodowej Pionier dla polskiej nauki i gospodarki. Podkreślili przy tym, że CI TASK zawsze było jej aktywnym uczestnikiem, a projekt Pionier powstał wcześniej niż podobne rozwiązania w USA. Prof. Kazimierz Wiatr, przewodniczący Rady Pionier, senator RP, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH, poświęcił swoje wystąpienie obliczeniom wielkiej skali jako stymulatorowi innowacyjnych rozwiązań w Polsce, poruszając wątki społeczeństwa informacyjnego, technologii cyfrowych, nauki i gospodarki.