fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Primum Cooperatio – na zgłoszenia czekamy do 15.11.2019

„Pracodawcy Pomorza” realizując zadania statutowe w zakresie współpracy środowiska gospodarczego i naukowego Pracodawcy Pomorza ustanowili Uchwałą Zarządu Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku nagrodę

P R I M U M    C O O P E R A T I O

czyli „Nade wszystko współpraca” dla naukowca, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce. Uchwałą Rady „Pracodawców Pomorza” z dn. 29.11.2017 nagrodzie tej nadano imię Profesora Bolesława Mazurkiewicza – pierwszego, wyróżnionego tą nagrodą laureata.

Nagrodą tą pragniemy wyróżnić osobę reprezentującą środowisko naukowe Wybrzeża (dowolna dziedzina nauki), za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością kandydata w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce. Chcemy promować osoby, które rozumiejąc potrzeby gospodarki w sposób aktywny, swoją twórczą myślą i doświadczeniem przyczyniają się do wspierania i realizacji przedsięwzięć gospodarczych.

Informując o inicjatywie załączamy Regulamin Nagrody, wyrażając jednocześnie przekonanie, że spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zwracamy się tym samym z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów do nagrody i przesyłanie w trybie regulaminowym, w postaci formularza zgłoszeniowego w terminie do 15 listopada 2019r. na adres siedziby „Pracodawców Pomorza”, Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk lub elektronicznie na adres: biuro@pracodawcypomorza.pl lub potwierdzenia@pracodawcypomorza.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego załączamy poniżej.


Regulamin Primum Cooperatio


PC-Formularz zgłoszeniowy


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że uroczyste wręczenie Nagrody będzie miało miejsce w trakcie corocznej, uroczystej „Gali Evening Pracodawców Pomorza” w dniu 14 lutego 2020 roku w Amber Expo w Gdańsku z udziałem władz państwowych, samorządowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego, gospodarczego, kulturalnego i mediów.

Wyrażając przekonanie, że zapoczątkowana w 2014 roku, przyznaniem nagrody prof. Bolesławowi Mazurkiewiczowi, inicjatywa nagradzania wybitnych postaci świata nauki współpracujących z gospodarką pomorską spotka się z Państwa zainteresowaniem z wyrazami szacunku

Tomasz Limon

Prezes Zarządu
„Pracodawców Pomorza”

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent
„Pracodawców Pomorza”