Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

Fundacja Gospodarcza

Adres: Gdynia, ul. Olimpijska 2
Należy do sekcji:
- Doradztwa Biznesowego i Prawnego
Oddział: gdyński
Zaloguj się żeby zobaczyć dane kontaktowe i edytować profil Twojej firmy

Ogłoszenia

Dodane 20-09-2017
Bezpłatne szkolenia dla pracowników MMŚP
KWALIFIKACJE DLA POMORZAN - projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt partnerski – Liderem jest Fundacja Gospodarcza, a Partnerami Pomorska Specjalna Strefa EkonomicznaSp. z o.o. oraz Open Education Group Sp. z o.o. Głównym celem projektu jest stworzenie ...