Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
16-11-2017 godz. 14:00
Biznes dla Kultury, Kultura dla Biznesu – 16.11.2017
Olivia Sky Club (Al. Grunwaldzka 472, Gdańsk)

wydarzenie-FB-biznes(1)


PP+OBC+RIGP


"Pracodawcy Pomorza", Olivia Business Centre oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza


rozpoczynają nowy cykl warsztatów kulturalnychBiznes dla Kultury, Kultura dla Biznesu


Zapraszamy Państwa na wykład inauguracyjny pt. "Wartość sztuki w przestrzeni publicznej i biznesowej". Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przekonać się, jak duży wpływ na nasze życie ma sztuka i co można zrobić ze sztuką w swoim otoczeniu.


Na spotkaniu ogłosimy też Mecenat sztuki dla młodych twórców.

16 listopada br., godz. 14:00


Olivia Business Centre, Sky Club, Olivia Tower,
al. Grunwaldzka 472A, Gdańsk


Kultura i sztuka jest nośnikiem wielu idei i spraw. Dzięki niej można przenieść, co tylko chcemy, w jakiekolwiek miejsce chcemy, z drugiej zaś – to towar, który z wiekiem zyskuje. Towar, który w pewien specyficzny sposób jest mierzalny. To wszystko sprowadza się do jednej prostej idei: do czegoś, co ponownie ma znaczenie, jest ważne i do czego wszyscy wracamy – do wartości.


Wartość tak jak sztuka jest nośnikiem, bo nie jest niczym innym, jak pewnym zbiorem pożądanych cech; nieważne, czy mają wymiar etyczny, moralny, czy też wprost ekonomiczny. Gdybyśmy poszli dalej, wartość to pożądany przymiot osób bądź przedmiotów. Kluczowe zatem wydaje się połączenie kultury i sztuki, a idąc dalej, odpowiedź na pytanie, jaka jest wartość kultury i sztuki w przestrzeni publicznej czy biznesowej.


Agenda spotkania: 

14:00

Otwarcie warsztatów, prezentacja cyklu i przywitanie zaproszonych gości.

Współprowadzenie: Barbara Matysiak, Pełnomocnik Zarządu ds. Promocji Kultury „Pracodawców Pomorza” i współwłaścicielka Artimpres.me. i Jakub Szałek.

14:15

Wystąpienie Zbigniewa Canowieckiego, Prezydenta "Pracodawców Pomorza".

14:30

Wykład pt. "Wartość sztuki w przestrzeni publicznej i biznesowej".

Prowadzenie: Barbara Matysiak, Pełnomocnik Zarządu ds. Promocji Kultury „Pracodawców Pomorza” i współwłaścicielka Artimpres.me.

15.00

Wykład pt. „Wartość sztuki widziana okiem artysty”.

Prowadzenie: Michael Lenglard, wybitny francuski malarz i rzeźbiarz.

15:30

Dyskusja moderowana z udziałem gości dotycząca warsztatu.

 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację


PATRONAT MEDIALNY - PLANSZA