Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Uwaga! 1 dzień przed wydarzeniem prześlemy Ci SMS z przypomnieniem. Źeby potwierdzić obecność, odpowiedz 'Tak' na ten SMS
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
17-01-2018 godz. 13:00
Neuromarketing – zapraszamy na spotkanie – 17.01.2018
"Pracodawcy Pomorza" (Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk)

Zarząd Sekcji Edukacji i Coachingu


zaprasza wszystkich chętnych członków "Pracodawców Pomorza" na spotkanie pt.Neuromarketing  - współczesne możliwości wykorzystania w obszarze handlu, promocji oraz IT przy użyciu aparatury eyetracking.


Szczególnie mocno zapraszamy przedstawicieli firm
z branży marketingowej, handlu i usług oraz IT.


 Termin spotkania 17.01.2018, godz. 13.00.


 

Agenda spotkania:

13.00 – Powitanie uczestników – Eliza Wójcik Przewodnicząca Sekcji

13.05 – Neuromarketing – dr Remigiusz Koc Wiceprezes EmotIn.

  • współczesne trendy w zastosowaniu aparatury neuro w badaniach marketingowych

  • prezentacja przykładowej aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach neuro - eyetracking, EEG, inne

  • eyetracking mobilny i stacjonarny – potencjalne obszary zastosowań w działalności współczesnych przedsiębiorstw. Np. badania rozpoznawalności marki, reklamy, produktu, zarządzanie informacją, określenie użyteczności stron www, aplikacji.

  • prezentacja wybranych projektów badawczych zrealizowanych z wykorzystaniem aparatury eyetrackingowej - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Polwell, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


13.45 - Panel dyskusyjny - kreowanie obszarów wykorzystania badań neuromarketingowych w biznesie

14.10 – Zakończenie i podsumowanie spotkania – Eliza Wójcik Przewodnicząca Sekcji

14.15 – Poczęstunek kawowy

Remigiusz_KocDr Remigiusz Koc - dr nauk psychologicznych, psycholog społeczny, wykładowca akademicki, wiceprezes spółki EmotIn, współtwórca Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i członek zespołu badawczego realizującego badania neuro w ramach tejże Pracowni. Jako wiceprezes spółki EmotIn pracuje nad innowacyjnym produktem – systemem wspomagającym badania neuromarketingowe. Opracowane rozwiązanie ma wspomagać podmioty prowadzące badania nad marką i reklamą w ich codziennej pracy. W dalszej perspektywie wykorzystywane również w badaniu emocji.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o rejestrację