Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
Uwaga! 1 dzień przed wydarzeniem prześlemy Ci SMS z przypomnieniem. Źeby potwierdzić obecność, odpowiedz 'Tak' na ten SMS
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
Liczba miejsc ograniczona - pozostało 60 wolnych
20-03-2018 godz. 14:00
Działalność przedsiębiorcy zgodna z RODO – spotkanie oddziału Gdynia
Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ul. Rotterdamska 9, Gdynia)

Przewodniczący Oddziału "Pracodawców Pomorza" w  Gdyni
dr Roman Wójcik zaprasza na spotkanie 
pod tytułem


 Działalność przedsiębiorcy zgodna z RODO


Zarząd Morskiego Portu w Gdyni, Gdynia, ul. Rotterdamska 9


20.03.2018r. g. 14.00-16.00 


 

AGENDA SPOTKANIA

Powitanie uczestników spotkania przez Przewodniczącego dr Romana Wójcika

Panel I – 20 min.

  1. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych.

  2. Na czym polegają zmiany RODO.

  3. Podsumowanie.


Panel II – 20 min.

  1. Wprowadzenie.

  2. Obowiązki instytucji w związku z RODO.

  3. Obowiązki pracowników w związku z RODO.

  4. Podsumowanie.


Panel III – 20 min.

  1. RODO w praktyce.

  2. Najczęściej popełniane błędy w przetwarzaniu danych osobowych.

  3. Podsumowanie - pytania i dyskusja.


Dyskusja oraz sesja networkingowa

 PROWADZĄCY

 Grzegorz Ciećwierz z firmy OMEX sp. z o.o. sp.k.

www.omex.pl

oraz

Bartosz Armknecht z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. www.adviser.gdynia.pl

Prosimy o rejestrację na spotkanie 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.