Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
12-06-2018 godz. 14:30
Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawcze „Pracodawców Pomorza” – 12.06.2018
"Pracodawcy Pomorza" (Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk)
Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam w dniu 12.06.2018r. o godz 14:30 na Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawcze „Pracodawców Pomorza”,  które odbędzie w siedzibie naszej organizacji przy Al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku.


Porządek posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o osobiste przybycie na Zgromadzenie. W przypadku braku możliwości prosimy o delegowanie pełnomocnika lub udzielenie pełnomocnictwa wskazanej osobie wg załączonego wzoru.


Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w Zgromadzeniu do biura organizacji telefonicznie:  58 345 83 74 lub poprzez link: 


Z poważaniem


Prezes Zarządu
Jerzy Jerkiewicz


 

Załączniki:

  1. Porządek Zgromadzenia Ogólnego 12.06.2018r.

  2. Regulamin Zgromadzenia Ogólnego w dn. 12.06.2018r.

  3. Wzór pełnomocnictwa na Zgromadzenie Ogólne w dn. 12.06.2018r.

  4. STATUT_wersja_29.05.2018_Zgromadzenie Ogólne 12.06.2018