Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń
20-09-2018 godz. 00:00
DMiUT 2018 – Wyzwania branży morskiej – 20-21.09.2018
Gdański Park Naukowo-Technologiczny (ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk)


ZAPRASZAJĄ NA VII KONFERENCJĘ
DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - DMIUT 2018
TEMAT PRZEWODNI: WYZWANIA DIAGNOSTYKI W BRANŻY MORSKIEJ


Wydarzenie objęte patronatem honorowym przez20-21.09.2018 r.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny


POLSKA BRANŻA MORSKA - ZWŁASZCZA W OBSZARZE PRODUKCYJNYM - STOI U PROGU ODRODZENIA
Dla powodzenia tego procesu niezbędna jest wola polityczna decydentów - zarówno ze strony administracji publicznej jak i biznesu, po to, aby ześrodkować i ukierunkować podejmowane wysiłki w długofalowej, strategicznej perspektywie. Potrzebne są również niemałe środki dla zapewnienia realizacji przyjętych wieloletnich strategii. Nie można jednak zapominać, że poza zasobami „twardymi” potrzebna jest wiedza i technologie, które sprawią, że zakładany rozwój pójdzie ścieżką budowania przewagi poprzez innowacje, a nie tylko przewagi kosztowej. Nowoczesna diagnostyka może w tym niewątpliwie pomóc.


TEMATYKA – TEMAT PRZEWODNI TO BRANŻA MORSKA, ALE NIE ZABRAKNIE TEŻ INNYCH BRANŻ – NP. ENERGETYKI

• FILAR I - NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA - SZANSE I WYZWANIA - diagnostyka prewencyjna i predykcyjna jako źródło szans i przewag, innowacje i nowe technologie, wyzwania i potrzeby branży morskiej i offshore, wyzwania branży energetycznej, w tym morskiej energetyki wiatrowej

• FILAR II - NARZĘDZIA ROZWOJU I WSPARCIA- fundusze, programy wsparcia: INNOSHIP, INNOSTAL i inne, instytucje wsparcia i otoczenia biznesu, współpraca nauka-przemysł, aspekty prawne i instytucje nadzoru

• FILAR III - POTENCJAŁ BADAŃ NAUKOWYCH - aktualne trendy i kierunki badań, obiecujące odkrycia naukowe z potencjałem na aplikacje praktyczne

OTWARTA, INTERAKTYWNA FORMUŁA
✓ Prezentacje i referaty
✓ Wymiana myśli i koncepcji – przemysł, biznes, nauka, innowatorzy i startupy
✓ Dyskusje panelowe branżowych ekspertów
✓ Networking
✓ Prezentacja konkretnych rozwiązań i aparatury diagnostycznej

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA KONFERENCJI
➢ Masz wyzwanie bądź rozwiązanie – szczególnie z obszaru szeroko rozumianej diagnostyki, które Twoim zdaniem może być zastosowane w branży morskiej?
➢ Chciałbyś podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami w formie referatu bądź prezentacji?
➢ Masz propozycję zagadnień do dyskusji?

Zapraszamy do kontaktu: Adam Augustyniak adam.augustyniak@nntlab.com tel: 502 060 080; dmiut.nntlab.com

REJESTRACJA

Dla członków "Pracodawców Pomorza" przewidziany jest 20% rabat. Dla skorzystania z ustalonej zniżki należy w polu "Nazwa Firmy lub Instytucji" formularza rejestracyjnego dopisać "członek Pracodawców Pomorza".

 Patronat