Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista wydarzeń

Rejestracja

Sprawdź
* Komórki wymagane
1. UWAGA! Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku (dalej: PP) podczas wydarzeń sporządza dokumentację zdjęciową i wideo z ich przebiegu, którą później wykorzystuje w celu promocji swojej działalności. Oznacza to, że podczas wydarzenia może dojść do utrwalenia wizerunku uczestników wydarzenia w ramach wykonanej dokumentacji zdjęciowej i wideo oraz do publikacji tego wizerunku w sieci Internet (zwłaszcza na stronie internetowej PP oraz na profilach społecznościowych PP, w tym na Facebook i Youtube). W przypadku niektórych wydarzeń fotografie zawierające wizerunek uczestników mogą być również publikowane w prasie lokalnej. Wobec powyższego poprzez swoją obecność na wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz PP na utrwalanie Pani/Pana wizerunku na fotografiach i materiałach wideo dokumentujących przebieg wydarzenia oraz rozpowszechnianie tego wizerunku w ramach tych fotografii i materiałów wideo poprzez publikację w sieci Internet (w tym na stronie internetowej Organizacji i na jej profilach w portalach społecznościowych) oraz publikację w prasie lokalnej w celu promocji PP.

2. Z tytułu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej uczestnikowi wydarzenia nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie lub inne świadczenie, za wyjątkiem możliwości udziału w wydarzeniu.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu będzie Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych wskazanych powyżej oraz wizerunku uwidocznionego na fotografiach i materiałach wideo, które mogą być wykonywane podczas wydarzenia znajdują się TUTAJ
 
Jeżeli nie rejestrowałeś się wcześniej kliknij tu i wpisz wszystkie dane
05-09-2018 godz. 10:00
„Jak rozwijać firmę w dobie braku pracowników” – 5.09.2018
"Pracodawcy Pomorza" (Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk)


"Pracodawcy Pomorza" oraz Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich


serdecznie zapraszają na warsztatJAK ROZWIJAĆ FIRMĘ W DOBIE BRAKU PRACOWNIKÓW


5 września 2018 roku, godz. 10.00-12.00


siedziba "Pracodawców Pomorza", Al. Zwycięstwa 24, GdańskProgram spotkania:

  1. Sytuacja na rynku pracy-stan obecny, prognozy.

  2. Zagrożenia dla rozwoju firm

  3. Jak radzić sobie z brakiem ludzi do pracy. Możliwości i rozwiązania.

  4. Jak  skutecznie rozwijać obecne zasoby ludzkie aby realizować cele biznesowe organizacji.

  5. Jak obniżyć koszty szkoleń pracowników-środki dla przedsiębiorców.

  6. Nowoczesny HR jako dział zapewniający rozwój organizacji.

  7. Skuteczna rekrutacja na rynku pracownika.

  8. Tworzenie zintegrowanych rozwiązań wspomagających rozwój firmy.

  9. Panel dyskusyjny-pytania i odpowiedzi.


Prowadzący:

Joseph Wera - Dyrektor Generalny Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich. Członek Komisji d/s Szkoleń w Business Centre Club. Trener trenerów, certyfikowany trener ACI (American Certification Institute z najwyższymi uprawnieniami międzynarodowymi) i NLP, coach, wykładowca MBA. Praktyk sprzedaży i zarządzania z 28 letnim doświadczeniem w biznesie, m. in. w korporacjach międzynarodowych. Z wykształcenia humanista i ekonomista, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Z pasji i doświadczenia trener i konsultant, współautor Akademii Sukcesu – System Biznes Know-how® oraz Akademii Trenerów z Pasją ®.


Magdalena Bielicka - Trener Biznesu z certyfikacją międzynarodową Certified Professional International Trainer® American Certification Institute (CIPT® ACI). Najwyższe uprawnienia do zarządzania i certyfikacji w obszarze HR Certified Human Resource Manager Executive® American Certification Institute (CHRME® ACI). Ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR. Główne doświadczenie to międzynarodowe korporacje, prowadziła również projekty HR dla firm o strukturze nie korporacyjnej, w których budowała struktury. Przygodę z biznesem rozpoczynała w firmie rodzinnej. Z wykształcenia prawnik. Specjalizuje się w szkoleniach HRowych oraz prawnych, wprowadza i realizuje filozofię NVC. Jest mistrzem rekrutacji. Zarządza Akademią HR GAUM.


Osoby zainteresowane udziałem w warsztatcie prosimy o rejestrację