Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od BLACKPARTNERS Sp. z o.o.

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Usługę zewnętrznego dyrektora finansowego kierujemy zwłaszcza do firm z sektora MSP, które nie posiadają własnego dyrektora finansowego. Z naszych obserwacji wynika, że większość małych i średnich firm wśród kadry zarządzającej posiada u siebie jedynie Głównego Księgowego. Tymczasem nowocześnie zarządzane firmy potrzebują kompetencji wykorzystujących dane finansowe do planowania finansowego i marketingowego. Podczas gdy główny księgowy dostarcza nam danych o historycznej i bieżącej sytuacji firmy, o tyle dyrektor finansowy odpowiedzialny jest za wykorzystanie tych danych do zwiększenia wartości biznesu w przyszłości. Dzięki naszej usłudze kompetencje te można pozyskać taniej niż zatrudniając dyrektora finansowego samodzielnie.