Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Pracodawcy Pomorza

Humanistyka Stosowana w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku

Wyjątkowe Podyplomowe Studia

we współpracy z Pracodawcami Pomorza

dla osób ambitnych i  z doświadczeniem:

HUMANISTYKA STOSOWANA:
ROZWÓJ INDYWIDUALNY PRZEZ KULTURĘ

 

Studia są adresowane do osób z dorobkiem zawodowym, czujących potrzebę inwestycji w siebie w formie pogłębiania wiedzy i umiejętności poruszania się w świecie współczesnej kultury, jej kreatywnego doświadczania i kompetentnej dyskusji. Na wiedzę tę złożą się wybrane treści z zakresu nauk humanistycznych (m. in. filozofia kultury, estetyka, pragmatyka języka), nauk o sztuce (m. in. historia i teoria sztuki współczesnej, sztuka przestrzeni publicznej), oraz nauk społecznych (m. in. człowiek w kulturze).

 

Studia realizowane są w międzyuczelnianym zespole pracowników naukowych UG, ASP. AM i Ateneum-Szkoły Wyższej. Wśród wykładowców: prof. Grzegorz Klaman (ASP), prof. Aleksandra Pawliszyn (ASP), prof.Waldemar Tłokiński (Ateneum), ks. dr Krzysztof Niedałtowski (Duszpasterstwo Środowisk Twórczych), dr Robert Dolewski, dr Katarzyna Lewandowska (ASP), dr Roman Nieczyporowski (ASP), dr Andrzej Zawilski (Akademia Muzyczna), mgr Dorota Sobieniecka (Gdański Klub Biznesu).

 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

 

Czas trwania studiów: październik 2017 – czerwiec 2018 (dwa semestry)

 

Miejsce i rekrutacja: Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, ul. 3 Maja 25A.

 

Koszt studiów: 1600 zł za semestr (członkowie Pracodawców Pomorza 10% zniżki)

Zdjęcia