Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Studio 102 sp. z o.o.

Projekt Synergia - fachowe łączenie biznesu i NGO

Synergia, która łączy i rozwija

 

Organizacje pozarządowe i biznes to wydaje się dwa zupełnie odmienne światy. Okazuje się jednak, że ich współpraca jest w Polsce stale udoskonalana, ale nie do końca jest znany cel tych działań i formuła kooperacji. Nowopowstały Projekt Synergia ukierunkowany jest na uporządkowanie tych relacji i nadanie im zupełnie nowego charakteru.

 

Głównym założeniem Projektu Synergia jest zmiana charakteru współpracy między NGO i biznesem, z pomocy doraźnej na stałą współpracę, która przynosić będzie obopólne korzyści. Twórcy projektu planują spotkania z firmami i organizacjami, które spełniają określone wymagania. W ich trakcie przedstawiciele obu podmiotów  będą mieli okazję wzajemnie się poznać, zapoznać się z aktualnymi i planowanymi działaniami, a także spróbować podjąć się organizacji wspólnych inicjatyw. 

 - Projekt ten to pilotażowe działanie, które w założeniu ma zmienić charakter współpracy między NGO, a partnerami biznesowymi. – mówi Antonina Paplińska, jedna z pomysłodawczyń projektu – Jesteśmy przekonani, że te pozornie wykluczające się światy mogę podzielić wspólne wartości, korzystając ze swoich doświadczeń, kreując nowe, być może innowacyjne rozwiązania. – dodaje Edyta Spodarczyk.

 

Innowacyjność projektu

Wymiana doświadczeń i wiedzy merytorycznej jest obecnie pomijana, a odpowiednie jej wykorzystanie może zaowocować wieloma ciekawymi możliwościami współpracy. Zetknięcie NGO i świata biznesu w procesie budowania usługi może nie tylko związać ze sobą dwa podmioty, ale mieć również mocne synergiczne rezultaty w postaci dobrych praktyk, ciekawych projektów i innowacyjnych rozwiązań. Co ważne współpraca ta nie musi mieć charakteru czysto finansowego. Jest wiele niewykorzystywanych narzędzi współpracy poza sferą pieniężną np. wolontariat pracowniczy, który pozwala efektywnie wykorzystać zasoby ludzie i zaktywizować pracowników danych instytucji.

 

Możliwość realizacji działań CSR

Udział w projekcie to również szansa na rozpoczęcie lub rozwinięcie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako, że nie wszystkie podejmowane działania będą miały charakter biznesowy, tworzy to szansę na podejmowanie działań CSR, które będą miały bezpośrednie przełożenie na środowisko otaczające dany podmiot. Stwarzać to będzie szansę na uwypuklenie działań społecznych, które w dzisiejszych czasach są coraz bardziej cenione przez społeczeństwo.

Korzystanie z wymiany wiedzy, doświadczeń, a także wspólne opracowywanie nowych pomysłów stwarzać będzie okazje do realizacji działań, które wcześniej nie były rozważane przez firmę czy organizację pozarządową.

 

Dla kogo projekt?

W projekcie nie ma szczegółowego profilu zarówno działalności pozarządowej, jak i biznesowej. Udział w nim mogą wziąć małe i duże przedsiębiorstwa oraz NGO, które mają pomysł na swoją działalność i przede wszystkim wyrażają chęć i gotowość do rozwoju i ścisłej współpracy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod adresem www.synergia-rozwoju.pl.

lub Przemysław Korzeniowski tel. 530 212 013, p.korzeniowski@studio102.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęcia