Pracodawcy Pomorza Extranet Pracodawców Pomorza

<< Lista ogłoszeń
Od Biuro Usług Szkoleniowych

Szkolenia - egzamin państwowy dla kandydata na członka rady nadzorczej

 

Biuro Usług Szkoleniowych w Gdańsku istniejące na rynku szkoleniowym

od 1997 roku przedstawia ofertę kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, kandydatów na członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek komunalnych wszystkich szczebli.

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do zdania egzaminu państwowego dla kandydata na członka rady nadzorczej. Szkolenie poszerza wiedzę uczestników z zakresu prawa handlowego, cywilnego i pracy; ekonomii, rachunkowości i finansów; restrukturyzacji; rynku kapitałowego; pomocy publicznej; ładu korporacyjnego oraz podstaw prawa gospodarczego UE.

 

Nasza Firma szczyci się długoletnią, stałą i owocną współpracą z wykładowcami którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. 

 

Na najbliższe szkolenie zapraszamy od 24.11.2018 do 27.01.2019r.

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00 w siedzibie Pracodawców Pomorza w Gdańsku Wrzeszcz przy Al. Zwycięstwa 24

 

Terminy zajęć: 24/25.11.2018; 08/09.12.2018; 15/16.12.2018; 12/13.01.2019; 26/27.01.2019

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów opracowanych przez wykładowców wraz z obowiązującymi ustawami. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu kursu.

 

 Koszt kursu dla jednego uczestnika wynosi 2.800 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty za szkolenie na 10 dni przed rozpoczęciem kursu na konto:

 

  ING  S.A. O/GDAŃSK 40 1050 1764 1000 0022 9326 0531.

 

Wszelkie informacje oraz zapisy: 606-90-50-90, 600-90-80-70, maja.hertel@gmail.com

 

 

Z poważaniem

                                             Maria Hertel

dyrektor