Pracodawcy Pomorza

Archiwum kategorii Informacje prawne i gospodarcze

Jest projekt ustawy, na którą czekaliśmy prawie 20 lat!

  Wczoraj w Pracodawcach RP odbyło się spotkanie z Minister Beatą Małecką-Liberą oraz prof. Mirosławem Wysockim – krajowym konsultantem ds. zdrowia publicznego, w trakcie którego pierwszy raz zaprezentowano projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Tym samym Pani Minister rozpoczęła otwarte konsultacje …

Zdaniem Komisji Europejskiej Polska najlepiej poradziła sobie z kryzysem

  W najnowszym sprawozdaniu krajowym – przygotowanym w ramach tzw. semestru europejskiego – Komisja podkreśla, że Polska najlepiej ze wszystkich krajów UE zniosła kryzys gospodarczy i jego następstwa. Prognozuje także, że rozwijające się w 2014 roku ożywienie aktywności gospodarczej powinno …

Pracodawcy RP przekazali Komisarz Marianne Thyssen białą księgę

  Pracodawcy RP przekazali Komisarz Marianne Thyssen białą księgę o kształceniu ustawicznym w MŚP w kontekście utrzymania zatrudnienia wśród osób starszych. czytaj więcej

Zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia na pracę

Wojewódzki Urząd Pracy informuje przedsiębiorców, iż jest możliwość zatrudniania pracowników będących cudzoziemcami bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, na podstawie zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Podstawę prawną oraz szczegółowe informacje dotyczącej tej formy zatrudnienia …

Z satysfakcją przyjmujemy projekt MPiPS

  Odbyło się drugie spotkanie liderów organizacji pracodawców i związków zawodowych poświęcone dyskusji nad projektem ustawy regulującej zasady funkcjonowania nowej instytucji dialogu trójstronnego, którą będzie Rada Dialogu Społecznego. czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnej Komisji ds. ubezpieczeń społecznych

  Pracodawcy RP uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu problemowego TK ds. ubezpieczeń społecznych. Głównym punktem spotkania była dyskusja nad przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych. czytaj …

GDDKiA rezygnuje z pieniędzy na nowe autostrady!

  Urzędnicy GDDKiA spowalniają zaplanowane rozszerzenie systemu poboru opłat od samochodów ciężarowych (viaTOLL) na kolejne trasy. W ten sposób pozbawia więc Krajowy Fundusz Drogowy środków na nowe inwestycje. czytaj więcej

Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorców do skorzystania z programu aktywizacji eksportu

  Celem programu „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” jest umożliwienie polskim przedsiębiorcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami z wybranych krajów, istotnych z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego eksportu oraz znalezienia nowych rynków zbytu. czytaj więcej

Rada Nadzorcza – ubezpieczenie i podatek

  Zasady obowiązujące do 31.12.2014 i zasady obowiązujące od 01.01.2015. czytaj więcej

Trwa nabór do 6. edycji GreenEvo

  Już tylko niespełna 3 tygodnie pozostały na zgłoszenia polskich ekotechnologii do projektu GreenEvo. Poszukiwane są m.in. rozwiązania wspierające gospodarkę odpadami, służące walce ze zmianami klimatu czy ekologicznemu wytwarzaniu energii. Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego. czytaj więcej