fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Dialog społeczny

 

Uważamy, że najważniejszym ogniwem spajającym komunikację międzyludzką jest dialog.

W ujęciu środowiska gospodarczego, brak dialogu prowadzi do impasu, którego bezpośrednim efektem będzie strata ekonomiczna, społeczna. Aby tego uniknąć, sytuacje konfliktowe, w których zaangażowane są strony reprezentujące interesy pracodawców i  pracowników (wymagające nierzadko stanowiska ze strony rządu), rozwiązujemy na drodze mediacji i konsultacji. Dialog taki, w imieniu naszych partnerów, realizujemy na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym.

Praktycznie, występujemy w imieniu członków Pracodawców Pomorza, reprezentując ich interesy na gruncie społecznym i gospodarczym, wobec władzy publicznej (np. organy administracji samorządowej i publicznej), związków zawodowych oraz wszelkich organizacji i instytucji, które będą wchodziły z nimi w interakcje.

Jesteśmy obecni w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, reprezentującej nową, ogólnopolską instytucję mediacyjną dla przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych.