fbpx

Pracodawcy Pomorza

ENenglish

Wpływ na tworzenie przyjaznego prawa

Wierzymy, że wymierne efekty prac legislacyjnych powinny uwidocznić się w postaci kreacji prawa przystępnego dla stron stymulujących rozwój gospodarczy, czyli pracodawców i pracowników.

Monitorujemy i udostępniamy kluczowe informacje na temat planowanych i wdrażanych zmian w prawie polskim i Wspólnotowym.

Dzięki możliwościom wynikającym z ustawy, występujemy w postaci strony konsultującej krajowe i regionalne akty prawne, pomagamy w pracach organów ustawodawczych.

Nasze opiniowanie ma bezpośrednie przełożenie na gospodarkę, rozbudowywaną w oparciu o jakże ważne regionalne strategie rozwojowe. Dlatego właśnie opiniujemy założenia i projekty ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw związanych z interesami członków zrzeszonych w strukturach naszej Organizacji.