Pracodawcy Pomorza

„Jak zwiększyć efektywność i rentowność firmy – praktyczne zastosowanie Teorii Ograniczeń i Throughput Accounting”

 Zarząd Sekcji Edukacji i Coachingu Pracodawców Pomorza zaprasza na warsztaty pt.

„Jak zwiększyć efektywność i rentowność firmy – praktyczne zastosowanie Teorii Ograniczeń i Throughput Accounting”

Termin : 21.03.2017

Godziny : 14.00 – 16.00

Miejsce: „Pracodawcy Pomorza” Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk

Zapraszamy szczególnie  dyrektorów zarządzających firm produkcyjnych oraz usługowych, dyrektorów produkcji, kierowników produkcji, dyrektorów finansowych, dyrektorów logistyki oraz kierowników tych obszarów.

 

Uwaga.

Liczba miejsc ograniczona. Maksymalna liczba uczestników, to 18 osób.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z przykładami praktycznego zastosowania Teorii Ograniczeń i Throughput Accounting. Uczestnicy zapoznają się również z podstawowymi różnicami pomiędzy tradycyjnym podejściem do zarządzania firmą a podejściem jakie proponuje Teoria Ograniczeń. Otrzymają również materiały pozwalające na poszerzenie wiedzy w tym zakresie.

Harmonogram warsztatów:

14.00 – 14.05 – powitanie uczestników i przedstawienie gościa  – Wiceprzewodnicząca Eliza Wójcik

Prowadzenie warsztatów – Jerzy Kunicki

Podział uczestników warsztatów na trzy grupy.

14.05 – 14.20 – wprowadzenie do warsztatów, Prezentacja podstaw Teorii Ograniczeń – Jerzy Kunicki

 

  • 14.35 –  Ćwiczenie 1 – „Szyjemy koszule” – uczestnicy zostają zapoznani z pułapkami doboru miar w decyzjach menedżerskich oraz wezmą czynny udział w procesach decyzyjnych na podstawie przygotowanych scenariuszy. W ramach tego ćwiczenia przygotowane będą 4 scenariusze
  • 14.50 – Prezentacja podstaw Throughput Accounting

 

14.50 – 15.30 Ćwiczenie 2 – „Produkujemy Gwiazdy Ozdobne” – uczestnicy w grupach tworzą procesy produkcyjne, na których prowadzona będzie produkcja. Przygotowane są dane finansowe dotyczące tych procesów (ceny materiałów, ceny wyrobów, koszty robocizny itd.). Przeprowadzone są dwie sesje – pierwsza w tradycyjnym podejściu i druga z podejściem wynikającym z Teorii Ograniczeń. Wyniki każdej grupy i każdej sesji spisywane są na arkuszach zawieszonych na ścianie i przedstawiciel każdej grupy omawia te wyniki. Stawiane są wnioski.

 

  • 15.40 – Podsumowanie
  • 15.55 – Pytania od uczestników

15.55 – 16.00 – Zakończenie spotkania – Wiceprzewodnicząca Eliza Wójcik

 

Jerzy Kuncicki – Założyciel firmy Asthus, ekspert. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach w różnych firmach –jako członek zarządu (w tym prezes, wiceprezes), dyrektor finansowy, dyrektor operacyjny, dyrektor zarządzający. Ostatnio również jako konsultant i trener w partnerskiej firmie. W tym czasie realizował szereg strategicznych projektów m.in. wdrażanie systemów rachunkowości zarządczej, wdrażanie systemów budżetowania, opracowywanie i wdrażanie projektów restrukturyzacyjnych firm, wdrażanie systemów informatycznych klasy ERP, BI, WMS (Warehouse Management System). Pracując jako Dyrektor Operacyjny w dużej grupie kapitałowej zarządzał sześcioma zakładami produkcyjnym, gdzie realizował m.in. projekty Lean Management (Kanban, SMED).

Doświadczenie naszego eksperta połączone z Teorią Ograniczeń E. Goldratta sprawia, że nasza działalność doradcza i wdrożeniowa w sferze finansów i zarządzania przynosi wiele korzyści naszym klientom. Asthus wspólnie z partnerem LeanQTeamSp. z o.o. wdraża narzędzia Lean Management oraz organizuje szkolenia, które pokazują wspólne obszaryTOC i Lean Management.

Połączenie Teorii Ograniczeń z wdrażaniem narzędzi Lean Management w istotnym stopniu zwiększa zarówno skuteczność prowadzonych wdrożeń, jak i skalę efektów dla klienta.Ponadto, firma nasza wspólnie z partnerem Solemis Group Sp. z o.o. wdraża rozwiązania Throughput Accounting w oparciu o systemy klasy Business Intelligence.

 

Asthus wraz z partnerem ACROPOLIS – firmą doradczo –szkoleniową, dba o prawidłowe wprowadzenie zmian w firmach. ACROPOLIS pomaga pracownikom przejść przez zmiany w sposób zaplanowany i świadomy oraz wzmocnić kompetencje miękkie kadry zarządzającej.

Zapisz się