Pracodawcy Pomorza

„Nowe ulgi podatkowe i dotacje na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw”

PP+Grantera

„Pracodawcy Pomorza” oraz Grantera Sp. z o.o.

serdecznie zapraszają na szkolenie

„Nowe ulgi podatkowe i dotacje na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw”

 

Termin: 28 marca (wtorek), godz. 10.00

Miejsce: siedziba „Pracodawców Pomorza”, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk

 

Badania i rozwój są koniecznością dla firm, które chcą odnieść długotrwały sukces rynkowy. Przedsiębiorcy, którzy tworzą innowacyjne rozwiązania i inwestują w B+R, mogą skorzystać z dotacji nawet do 80% i zachęt podatkowych. Od stycznia 2017 roku obowiązują wyższe ulgi podatku z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Jednocześnie, tegoroczna edycja konkursu tzw. „szybkiej ścieżki” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Poddziałanie 1.1.1 POIR) z budżetem 1,4 mld złotych, może być szansą dla innowacyjnych przedsiębiorstw na komercjalizację rozwiązań i rozwój.

Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców, naukowców i wynalazców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką projektów wdrożeniowych i możliwościami finansowania innowacyjnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

Program:

09:30 – 10:00             Rejestracja przy porannej kawie

10:00 – 11:00             Nowe ulgi podatkowe na prace badawczo-rozwojowe – Alicja Czyszek

 • Kto może korzystać z ulgi podatkowej na rozwój i badania – ogólne zasady
 • Warunki korzystania z ulgi na rozwój i badania
 • Rodzaje wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi na rozwój i badania
 • Ewidencja kosztów oraz ujęcie w deklaracjach podatkowych
 • Korzyści, problemy i ryzyko związane z rozliczeniem ulgi.

11:00 – 12:00             Szybka ścieżka (Poddziałanie 1.1.1 POIR) – Karol Bober

 • Co wiemy o „szybkiej ścieżce”? – podsumowanie statystyk i danych programu NCBiR
 • Kluczowe kryteria i co decyduje o tym, że projekt zainteresuje NCBiR
 • O czym warto pamiętać, chcąc skutecznie ubiegać się o finansowanie?
 • Dobre praktyki, przykłady i rekomendacje związane z opracowaniem projektów B+R
 • Analiza opłacalności, ocena potencjału rynkowego i wybór optymalnej ścieżki komercjalizacji
 • Alternatywne formy dotacji na prace badawczo-rozwojowe.

13.00               Networking i indywidualne rozmowy z ekspertami

 

Prowadzący:

Alicja Czyszek – Doradca podatkowy, wpisana pod numerem 09532 na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych (www.krdp.pl). Członek Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Krajowej Izby Doradców Podatkowych (2014-2017). Posiada ponad 15-lat doświadczenia w czynnościach związanych z rozliczaniem podatków. Z sukcesem prowadzi Kancelarię Podatkową, zajmującą się obsługą prawnopodatkową oraz rachunkową podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje podatników przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi. Prowadzi szkolenia dla księgowych i przedsiębiorców.

 

Karol Bober – Prezes Zarządu firmy doradczej Grantera sp. z o.o. Absolwent Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie funduszy unijnych, w szczególności dotacji na innowacje i projekty o charakterze badawczo-rozwojowym. Uzyskał tytuł Lidera Innowacji Executive. Jest członkiem Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze zdrowia oraz grupy roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju.

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować

Zapisz się