Zgłoszenie udziału w Gali Evening „Pracodawców Pomorza”

14 lutego 2020r. godz. 19.00 Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBER EXPO

Nazwa firmy
Liczba zaproszeń 1-osobowych max. 100
Wartość zaproszeń netto
Dane do faktury VAT
Adres korespondencyjny inny niż powyżej
Osoba kontaktowa w sprawie uczestnictwa Gali Evening
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Czy zamawiacie Państwo zaproszenia imienne czy inblanco?
Termin zamawiania zaproszeń imiennych - najpóźniej 2 tygodnie przed Galą

inblanco
imienne

Czy Państwa stolik należy oznaczyć nazwą firmy lub sekcji lub oddziału
Oznaczamy tylko pełne 10 osobowe stoliki
nie
tak
UWAGI
Data:
Podpis os. upoważnionej

Uwaga! Terminowa wpłata jest warunkiem uczestnictwa w gali.

Rezygnację z udziału w gali bez konsekwencji finansowych można zgłaszać faksem lub pocztą elektroniczną do 31 stycznia 2020r.
Późniejsza rezygnacja pociąga za sobą konieczność wniesienia pełnej płatności.
W sprawach organizacyjnych związanych z Galą prosimy o kontakt: „Pracodawcy Pomorza”, Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk Małgorzata Lipska 58/340-08-90

Wyślij
Po zapisaniu formularz zostanie wysłany na podany adres e-mail jako załącznik w formacie PDF.